Reminiscenční setkání druháčků a seniorů

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko.

Kluci a holčičky z 2. B navštívili na konci září seniory, kteří mají ztíženou komunikaci s okolím. Děti svou bezprostředností a vřelostí vykouzlily na tvářích seniorů úsměv, probudily v nich zájem o to, co kreslí, zpívají, o čem si povídají.

Společně strávený čas byl pro obě generace obohacující. Děti vnesly do života seniorů radost, lehkost, úsměv a rozptýlení.

Reminiscenční terapie cíleně pracuje se vzpomínkami, které dokáží člověka povzbudit, poukázat na jeho hodnotu a upevňují dobré vztahy. Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lidi do života společenství, probouzejí jejich aktivitu a přispívají k rozvoji pozitivních vztahů mezi generacemi.

Organizace aktivity a foto: Š. Ďásková, M. Kaločová.