Projekt česko-polské spolupráce Pět let společně

Ve dnech 12. až 14. září 2022 jsme se zúčastnili poslední části projektu česko-polské spolupráce Pět let společně podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj

Cílem akce byla vzájemná integrace a seznámení se s implementací nových legislativních řešení v obtížných dobách pandemie COVID-19. Setkání s polskými kolegy probíhala ve Středisku volného času Dziupla ve městě Wodzislaw Ślaski.

Zástupci jednotlivých organizací si vyměňovali zkušenosti a způsoby řešení obtížných situací ve školství, ale také v sociální sféře v době pandemie. Projekt nejenže obsahoval přínosné workshopy a přednášky, ale také přibližoval konkrétní realizaci činností v prostředí střediska volného času za přítomnosti polských dětí. 

Všichni zúčastnění se v závěru projektu shodli, že i přes zlepšení digitálních dovedností žáků během pandemie covidu je přímý kontakt učitel-žák nenahraditelný.  

Text: Lenka Vařáková, Monika Sekelová.