Senioři a děti společně

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko. V polovině června pořádal Domov Sluníčko v rámci projektu Společně vzpomínkami zážitkovou akci Sportovní dopoledne.

Děti z 1. A se pustily do soutěžení s nadšením, svou bezprostředností si seniory okamžitě získaly. Skládání puzzle, chytání rybiček, házení balónků na šaška, shazování plechovek a házení kroužků na volavku, nabídka soutěžních disciplín byla pestrá. Smíšené týmy seniorů a prvňáčků si zábavné dopoledne užily.

Společně strávený čas byl pro obě generace obohacující. Děti vnesly do života seniorů radost, lehkost a rozptýlení. Senioři věnovali dětem soustředěnou pozornost, vřelost, obohatili je životní moudrostí a klidem.

Foto: K. Bartková