Klub objevitelů: Robotika

Dne 12. 6. se Klub objevitelů zabýval robotikou. V prezentaci se objevitelé seznámili s technologickým pokrokem, kterým lidstvo ve svém vývoji prošlo. Zastavili jsme se ve starověkém Řecku, Mezopotámii, Japonsku a došli jsme až k zásadním objevům jako je střídavý proud, plastické hmoty nebo mikroprocesor.

Nejvíce jsme se samozřejmě těšili na interaktivní stavebnice Lego Boost, kdy jsme si prakticky vyzkoušeli, co je to robotika a programování. Pomocí iPadů a aplikace pro Lego Boost jsme sestavili a oživili robotické vozítko, kočku a samotného robota.

Užili jsme si mnoho zábavy a už se těšíme na další lekce. Objevování je nekonečný proces plný neustálých překvapení a to je to, co nás baví.

Roboty Lego Boost jsme mohli zakoupit díky projektu Triangl II., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2021. 

Text, foto a vedení aktivity: Věra a Pavel Rymiecovi