Není koberec jako koberec

Ve třídách na 1. stupni máme nové multifunkční didaktické koberce. Děti jsou z nich nadšené a tráví na nich spoustu času. Relaxují, povídají si, staví Lego©, čtou si a učí se hravou formou.

Didaktický koberec je ideálním učebním prostředím pro všechny děti. Největší přínos má zejména pro děti s dominantním kinestetickým stylem učení. Tedy pro děti, kterým jde učení nejlépe tehdy, když mohou něco s informacemi dělat, manipulovat s pomůckami, učit se v pohybu, prožitkem.

Koberec Poznej abecedu si vybraly třídy 1. A a 2.A. Třída 3. A zvolila koberec Poznej Česko. Žáci z 4. B, 5. A a 5. B cestují po Evropě na koberci Poznej Evropu.

Foto: K. Bartková, I. Slotová, V. Kapičáková, J. Salavová, P. Michálková, P. Kořínková.

Třídy: 1.A, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 5. B