Matematika u páťáků

V září jsme ochutnávali různá matematická témata a prostředí. Pracovali jsme ve dvojicích, v týmech, samostatně. Řešení jsme konzultovali se spolužáky. Rozvíjeli jsme užitečné dovednosti: obhájit svůj názor, věcně argumentovat, naslouchat, přesně a jasně se vyjadřovat. Učíme se odpovědnosti za své učení. Učíme se odvést co nejlepší práci. Učíme se dodržovat pravidla, spolupracovat a být ohleduplní ke… číst dále…

Co potřebuje rostlina k růstu?

V hodinách přírodopisu jsme se věnovali podmínkám živých organismů na planetě Zemi. Vyzkoušeli jsme zasadit slunečnicová semínka. Pečlivě jsme zaznamenávali, co vše je třeba zajistit, aby vyklíčila. A opravdu, už za pár dní se objevily první lístečky.

S novou paní učitelkou nová pravidla

Tak jsme zase po dlouhé době spolu ve škole a moc se všichni těšíme na nový školní rok. Pod vedením naší paní třídní učitelky jsme si vytvořili pravidla třídy, která se budeme snažit dodržovat, abychom byli nejlepší. Podívejte se, k čemu jsme se zavázali. Přejte nám, ať se nám daří.

4.B Hraje divadlo

Celé druhé pololetí jsme pracovali na projektu Divadlo ve škole – Děti hrají dětem. Pro uskutečnění divadelního představení jsme si vybrali strašidelný příběh spisovatele, Ivana Martina (Magora) Jirouse, Ptala se Františky Marta, kterou napsal pro své dvě dcerky. Žáci využili text k procvičení mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves. Trénovali jsme intonaci, aby náš… číst dále…

Cesta za pokladem

Blíží se konec školního roku a my jsme se těšili na společné chvíle strávené v přírodě bez učení. Vyrazili jsme na výlet do Beskyd. Trasu jsme měli jasně stanovenou. Čekalo nás osvěžení u Satinského vodopádu a cílem byl lanový park Opičárna. Jakmile jsme míjeli první rozcestník čekalo nás velké překvapení. Na rozcestníku visela cedulka s… číst dále…

Den dětí

Po trochu uplakaném květnu jsme se dočkali slunečného počasí a mohli si svátek dětí užít venku. Dostali jsme balíčky s překvapením a uspořádali „MELOUNOVOU PÁRTY“ na školní zahradě. Ochutnali jsme neznámé druhy melounů. Pro některé to ovšem byla i zkouška odvahy. Zdokonalovali jsme kreativitu a spolupráci. Trénovali jsme na divadelní představení, vytvořili obrázky z květin… číst dále…

Spolupráce – krásná práce

Po dlouhodobé, převážně individuální, práci, kdy děti seděly u počítačů a s kamarády se při výuce viděly jen prostřednictvím kamer, všichni jsme přivítali změnu. Ve třídě jsme se sešli v plném počtu s pozitivní náladou a negativními testy. Což nás všechny velmi potěšilo. Museli jsme si procvičit všechny nové informace načerpané v online výuce. A… číst dále…

Zpět do lavic

Po návratu z distanční výuky nás ve třídě čekalo velké překvapení v podobě vlastivědného koberce. Žáci z něj měli obrovskou radost. I když nemůžeme cestovat, vypravili jsme se na neznámá místa a prozkoumali tak na mapě celou Evropu a její hlavní města.

Přání pro maminku

Žáci tvořili s barevným papírem přání pro maminku prodchnuté láskou, kterou se snažili do svého přáníčka přenést. Maminky si zaslouží jen to nejlepší. Krásný Den matek přeje 4.B. Text a fotografie: Dana Kořenková

TVOŘENÍ VE ŠKOLE – KLEC S PTÁČKEM

Žáci si zahráli na malé výrobce klecí, které museli dobře změřit pravítkem, a potom pěkně vystřihnout a slepit. Ačkoliv se to nezdá, byla to velmi namáhavá práce. Ptáčka si každý vytvořil podle sebe, nebo se nechal inspirovat přírodou. Vše dobře dopadlo, jak můžete sami posoudit dle fotografií. Text a fotografie: Dana Kořenková

Když jsme byli třeťáci

Třetí třídu jsme si užili. Podnikli jsme společně spoustu akcí. Spali jsme ve škole, tvořili výrobky na vánoční jarmark, učili se plavat. Moc se nám líbily dílničky s našimi rodiči a také, když k nám do třídy přišel Mikuláš s čerty a anděly. V čase adventním jsme v Divadle loutek Ostrava viděli představení Štědrý den… číst dále…

Když jsme byli třeťáci – matematika

Matematika činnostní, objevná, se spoustou pomůcek. Modelovali jsme z tyčinek, stavěli krychlové stavby, počítali peníze, skládali rovinné útvary. Pracovali jsme ve skupinách, ve dvojicích. Učili jsme se spolupracovat, prezentovat a diskutovat řešení. Rozvíjeli jsme naši geometrickou a prostorovou představivost, kombinační a logické myšlení.