Ladovská zima

I když jsme letos ještě nezažili pravou Ladovskou zimu, věnovali jsme se jí v hodinách českého jazyka v při tvorbě projektů. Povídali jsme si o starých zvycích a tradicích spojených s českou zimou. Děti se seznámily s dílem ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Pojmenovali jsme jeho osobitý a nezaměnitelný styl kresby krajiny v okolí rodiště – Hrusic…. číst dále…

Hledali jsme BAROKO

V měsíci říjnu jsme se v hodinách vlastivědy věnovali pobělohorskému období, které je architektonicky spojeno s barokním uměleckým slohem. Žáci pak měli možnost splnit dobrovolný domácí úkol. K jeho splnění postačilo navštívit libovolnou barokní stavbu a pořídit fotografii jako důkaz návštěvy. A opravdu, několik snímků z blízkého i vzdáleného okolí se skutečně sešlo. Pevně doufám, že po této praktické… číst dále…

HALLOWEEN v 5.B

Název Halloween vznikl zkrácením původních názvů – All Hallows‘ Eve pro slavnost v předvečer Svátku Všech svatých. Halloween se slaví 31. října. Tento svátek má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. V noci probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti… číst dále…

Matematika u páťáků

V září jsme ochutnávali různá matematická témata a prostředí. Pracovali jsme ve dvojicích, v týmech, samostatně. Řešení jsme konzultovali se spolužáky. Rozvíjeli jsme užitečné dovednosti: obhájit svůj názor, věcně argumentovat, naslouchat, přesně a jasně se vyjadřovat. Učíme se odpovědnosti za své učení. Učíme se odvést co nejlepší práci. Učíme se dodržovat pravidla, spolupracovat a být ohleduplní ke… číst dále…

Co potřebuje rostlina k růstu?

V hodinách přírodopisu jsme se věnovali podmínkám živých organismů na planetě Zemi. Vyzkoušeli jsme zasadit slunečnicová semínka. Pečlivě jsme zaznamenávali, co vše je třeba zajistit, aby vyklíčila. A opravdu, už za pár dní se objevily první lístečky.

S novou paní učitelkou nová pravidla

Tak jsme zase po dlouhé době spolu ve škole a moc se všichni těšíme na nový školní rok. Pod vedením naší paní třídní učitelky jsme si vytvořili pravidla třídy, která se budeme snažit dodržovat, abychom byli nejlepší. Podívejte se, k čemu jsme se zavázali. Přejte nám, ať se nám daří.

4.B Hraje divadlo

Celé druhé pololetí jsme pracovali na projektu Divadlo ve škole – Děti hrají dětem. Pro uskutečnění divadelního představení jsme si vybrali strašidelný příběh spisovatele, Ivana Martina (Magora) Jirouse, Ptala se Františky Marta, kterou napsal pro své dvě dcerky. Žáci využili text k procvičení mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves. Trénovali jsme intonaci, aby náš… číst dále…

Cesta za pokladem

Blíží se konec školního roku a my jsme se těšili na společné chvíle strávené v přírodě bez učení. Vyrazili jsme na výlet do Beskyd. Trasu jsme měli jasně stanovenou. Čekalo nás osvěžení u Satinského vodopádu a cílem byl lanový park Opičárna. Jakmile jsme míjeli první rozcestník čekalo nás velké překvapení. Na rozcestníku visela cedulka s… číst dále…