St. Patrick´s Day

V hodinách anglického jazyka jsme se společně s dětmi seznámili s celosvětově rozšířeným svátkem svatého Patrika. Přečetli jsme si příběh o svatém Patrikovi. Vysvětlili si, jak Patrik na trojlístku přibližoval lidem křesťanství. V prezentaci jsme se seznámili s tradicemi, které se k tomuto svátku pojí. Pro procvičení slovní zásoby (a shamrock, a leprechaun, a hat, a pot of gold, Ireland, the Irish… číst dále…

Školní divadélko

Vytvořit divadelní scénu, kulisy, loutky, domluvit se na scénáři, nacvičit divadelní představení a pak jej zahrát svým spolužákům? To je hodně náročný úkol. Kluci a holčičky z 3. B jej zvládli skvěle! Týmová a tvořivá práce je moc baví. V hodinách výtvarné výchovy se pustili do výroby loutek a kulis. Na výrobu loutek potřebovali papíry,… číst dále…

Tučňák Eddie zachraňuje svět

S dětmi jsme se pustili do nacvičování části ekologického muzikálu, kdy tučňák Eddie zachraňuje svět před následky globálního oteplování. Muzikál pomáhá chytrým způsobem dětem pochopit, jak šetřit přírodní zdroje a energii. S dětmi jsme hovořili o tom, jak dávat pozor na plýtvání energiemi a že i oni svým chováním mohou přispět k zachování udržitelnější planety. Zamýšleli jsme se… číst dále…

Dětské dopravní hřiště

Dopravní značky, videa, modelové situace, testy a praktické ukázky… jsme zase o něco chytřejší a těšíme se na další návštěvu dopravního hřiště tentokrát na kolech či koloběžkách.

Přípravy na vánoční jarmark

Listopadové hodiny světa práce jsou plné příprav na vánoční jarmark. A tak jako v každé hodině tvoření se naši třeťáci ze 3. A naučili i něco nového z angličtiny. Jak si vyrobit pletenou čepičku? Můžete to zkusit s námi. Co dalšího pěkného žáci nachystali v hodinách světa práce a během Dne pro mou třídu? Nechte se překvapit na našem vánočním… číst dále…

English Masters 2022

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu. Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou. Na interaktivní tabuli nebo… číst dále…

Halloween v 3. A

V pondělí 31. 10. jsme v 3. A oslavili Halloween. Halloweenská tematika se prolínala celým vyučováním. V anglickém jazyce jsme se proměnili na příšerky s písní The monster march. Seznámili jsme se nejen s halloweenskou slovní zásobou, ale také s anglickými názvy světových stran (north, south, west, east). S pomocí světových stran jsme se pustili do hledání ukrytého magického koštěte.  V hledání jsme… číst dále…

3D město – CLIL ve 3. A

Kreativní a zruční stavitelé z 3.A se pustili do vyrábění 3D městeček. Zapojili svou fantazii, takže i přes krátký čas, který měli k dispozici, zvládli postavit nejen budovy na bydlení, nemocnici, hračkářství, obchod pro zvířátka, nádraží s projíždějícím vlakem, ale například i akvapark s tobogánem a letiště. Procvičili tak nejen motoriku, fantazii, ale i slovní zásobu spojenou s budovami ve… číst dále…

Podívejte se, jak naši prvňáčci a druháčci zpívají anglicky

Část hodin anglického jazyka jsme před Vánocemi věnovali v prvních a druhých třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka nácviku anglických písní s pohybem, který dětem usnadní zapamatování si i těžkých frází. Jak se to dětem dařilo, se můžete podívat na našich videích: Snowman (2.A), I love Christmas (2.A), Merry Christmas (2.A), Snowman (1.C), Snowman (1.A)…. číst dále…

Hrajeme si na Arcimbolda

Dne 15. 9. 2021 jsme si zahráli na italského malíře Arcimbolda, který tvořil podobizny z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat. Metodou CLIL jsme se seznámili v anglickém jazyce s názvy ovoce a zeleniny. Na procvičování nové slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce jsme si zahráli různé hry jako Who am I? You are small. You are red…. číst dále…