Čarodějnice

Úterý 30.4. bylo ve znamení čarodějnic. Děti se proměnily v čarodějnice a čaroděje. V průběhu dne, kdy plnily různé úkoly, dostávaly jako odměnu nějakou dobrůtku, díky které si mohly uvařit kouzelný lektvar. Nikdo z dětí se neštítil si vzít do svého lektvaru například myší bobky, hadí ocásky nebo kousky duhy. Celý tento den jsme si… číst dále…

Projektový týden ke Dni Země

V týdnu od 22.4. – 25.4. jsme s dětmi pojali výuky trochu jinak. V pondělí jsme se s dětmi oblékli do modrých, zelený a žlutých barev. Tento den byl zaměřený na třídění odpadu, kdy jsme si s dětmi povídali o tom, proč a jak je důležité třídit. Do třídy nám přibyly nové třídící koše a… číst dále…

Noc s Andersenem

Letos se naše škola zapojila do celosvětové akce na podporu dětského čtení, a to živou Nocí s Andersenem. Na přelomu pátku a soboty nocovali nadšení čtenáři z třetích tříd ve škole. Večer začal poslechem zdravice pana prezidenta Petra Pavla, který v ní vyjádřil podporu dětem, čtení a literatuře obecně. Poté se zvídaví třeťáci ponořili do… číst dále…

Návštěva v OZO

Na začátku dubna jsme s dětmi zavítali do společnosti OZO, kde na děti čekala příjemná paní učitelka, která je provedla pravidly správného třídění odpadu. Děti plnily různé úkoly a nakonec si vytvořily svou vlastní postavu z plastu. Díla se jim velice povedla. Na závěr všichni dostali odměnu v podobě strouhátek, tužek, pláštěnky atd.

Setkání se seniory

Propojení generací mezi dětmi a seniory přináší mnoho výhod pro obě skupiny. My jsme strávili úžasný a pestrý den se seniory v domově Sluníčko, kteří si pro nás připravili masopustní téma. Tvoření masek je skvělá aktivita, která povzbuzuje a zapojuje seniory do společného tvůrčího procesu. Povídání si o masopustu pak přináší historický kontext a tradice,… číst dále…

Chtěl bych plavat…

S novým měsícem jsme začali s dětmi chodit na hodiny plavání na základní školu Alberta Kučery. Lekce plavání budou děti navštěvovat do konce školního roku. Na první hodině se seznámily s prostředím plaveckého bazénu, pomůckami, které budou používat a poznaly své nové paní učitelky, které je budou provázet a učit správným plaveckým technikám. Program plaveckých… číst dále…

Jak ti je Filipe?

V lednu jsme s dětmi navštívili knihovnu, kde proběhla lekce s názvem „Jak ti je Filipe?“ Tato beseda byla zaměřena na pocity dítěte, který provedl lumpárnu své nevlastní sestře. Děti měly možnost se aktivně zapojit do příběhu a plnily různě náročné úkoly.

Poohlédnutí se za zimou

Ačkoli zima letos netrvalo nijak moc dlouho, tak my jsme si v naší třídě užily všechny její svátky, které nám během zimy dělají radost a na které se moc těšíme. Nejdříve nás navštívil Mikuláš se svými čerty a anděly a obdaroval všechny děti malým sladkým balíčkem. Jakmile napadl sníh, vyrazili jsme společně se třídou 2.C… číst dále…

Muzikál Snow White

Naše škola stále pluje na muzikálové vlně. Na jaře žáci třetích a čtvrtých tříd s rozšířenou výukou angličtiny a metodou CLIL připravili ekologický muzikál, kdy tučňák Eddie zachraňoval svět před následky globálního oteplování. Tentokrát si pro školní předvánoční koncert žáci vybrali zimní téma. V centru jejich zájmu se objevila Sněhurka. Na pódiu v kulturním domě… číst dále…

Krásné akce naší třídy

V listopadu jsme s dětmi zažili dvě krásné akce a to: Den pro mou třídu, kdy jsme s žáky vytvořili pěkné výrobky na vánoční jarmark, které měly u rodičů úspěch. Děti pracovaly opravdu svědomitě a den jsme si užili i díky předvánoční atmosféře, kterou jsme si navodily poslechem koled a dobrůtkám, které děti přinesly. Vánočním… číst dále…

Případ ztracené knihy

Dne 10.11.2023 jsme s dětmi navštívili knihovnickou lekci s názvem „Případ ztracené knihy“. Děti měli možnost si vyzkoušet práci detektiva. Řešili plno záhadných úkolů a také si odebírali otisků prstů a srovnávali je s jinými otisky. Po vypátrání ztracené knihy se děti mohli porozhlédnout po knihovně a nechat se vtáhnout do krásných příběhů všelijakých knih.

Muzikál, kytara, florbal a hromada nadání

„Z Talent show až na prkna Národního divadla moravskoslezského. Tak se dá ve stručnosti shrnout cesta, kterou prozatím ušel Jan Pražák. Devítiletý školák z Jihu zahrál a zazpíval ve finálovém kole prvního ročníku této soutěže, kterou organizuje městský obvod, píseň Sluneční hrob od kapely Blue Effect. Sice nevyhrál, ale jeho výkon zaujal odborníky z poroty…. číst dále…

ŘÍJEN

Říjen jsme zahájili divadelním představením Oliver Twist s hlavním hrdinou Honzíkem, který je naším spolužákem. Z výkonů všech herců jsme byli naprosto okouzleni. S dětmi jsem také začali hrát celoroční hru s názvem „Cesta kolem světa“, kdy děti, obdrželi své cestovní kufříky, letenky a pasy, do kterých sbírají vlajky navštívených států. Každý týden plní úkoly… číst dále…

Září

Měsíc září byl ve znamení poznávání se. S dětmi jsme si v prvním týdnu vytvořily třídní dohodu, kterou jsme stvrdily obkreslením si rukou. Celé září nás provázelo sluníčko, tak jsme s žáky chodily ven, kde jsme si malovaly na hřišti křídami. V hodině výtvarné výchovy jsme se na konci září rozloučili s létem a zavřeli… číst dále…