Probírané učivo

Milí rodiče a žáci, zde najdete aktuálně probírané učivo a domácí úkoly.

A máme tady konec…!

Milé děti, přeji vám krásné, pohodové prázdniny a hodně úspěchů v dalším školním roce! Vaše paní učitelka Ivana Koczonová

Včely = život

Náš společný školní výlet s třídou 3. C jsme si naplánovali na úplný závěr tohoto školního roku. Naším cílem byl objekt starobylého chlebovického fojtství, kde se nachází včelařský skanzen, muzeum včelařství a nově také muzeum obce Chlebovice. Po prohlídkách jsme se podívali do včelína a po vydatné svačině se vydali na Medovou stopu. Řešili jsme… číst dále…

V každém z nás je sportovec

Na konci června jsme díky akci SCHOOL GAMES mohli nejen zažít nefalšovanou olympijskou atmosféru, ale také si užít den plný her a zábavy. V úvodu jsme zhlédli slavnostní zahájení s průvodem, vlajkonoši a vystoupením mažoretek, poté nastala hlavní část programu – soutěže škol v jednotlivých disciplínách, v jejichž průběhu se o zábavu staral všem známý… číst dále…

Vyrážíme za kulturou

 „Kde se vzala, tu se vzala, za dveřmi se objevila krabice a v ní takové malé, bílé nic…“ Asi málokdo z nás nezná příběh tří kamarádů, kteří se snaží z maličkého štěňátka vychovat šikovnou a slušnou psí slečnu. Dášeňku zařadilo do svého repertoáru i DLO a my jsme měli možnost v červnu toto skvělé představení zhlédnout.

Víte, co je OZO?

Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních, průmyslových a nebezpečných odpadů, třídění plastů, jímání bioplynu a rovněž ekologická výchova, tím vším se tato významná ostravská společnost zabývá. Možnost navštívit její výukové prostory jsme měli možnost i my, třeťáci. Poutavou formou jsme se dozvěděli, jak správně třídit odpad, soutěžili jsme ve skupinách, tvořili z plastů panáčky… číst dále…

Zoubkové víly

Blíží se konec školního roku a jedna akce střídá druhou…. Ta dnešní byla obzvlášť milá, neboť nás navštívily dvě studentky – „zoubkové víly“. V teoretické části a poté i v té praktické nám připomněly, kdy a jak si správně čistit zuby, které zubní kartáčky jsou nejúčinnější nebo co našim zoubkům zrovna neprospívá.

Kelly pomáhá

Na 1. stupni jsme měli vzácnou návštěvu. Do všech tříd postupně zavítal vodicí pejsek Kelly se svým páníčkem panem Ladislavem Holbou. Ten nás seznámil s tím, jak probíhá výcvik těchto nenahraditelných pomocníků osob s hendikepem. Předvedl nám, jak nezbytný je pro něho mobilní telefon a jak významnou roli hraje umělá inteligence. Rovněž nám ukázal způsoby, jak můžeme… číst dále…

Děti mají svátek

Již tradičně se v prostorách naší zmodernizované školní zahrady konala oslava Dne dětí. Na jednotlivých stanovištích si pro nás vyučující připravili různé činnosti a úkoly, za jejichž splnění jsme získávali určitý počet bodů. Ty jsme si v závěru mohli vyměnit za sladkosti a malé drobnosti. Poděkování patří nejen všem vyučujícím, ale především hlavní organizátorce celé… číst dále…

Velký úspěch…

Ve 3. B máme mnoho dobrých výtvarníků, ale umístit se na předních místech v soutěžích se podaří málokomu. David a Matyáš však byli úspěšní a získali 2. místo v umělecké soutěži, které jim udělil Parlament mládeže Ostrava.

Skvělá akce!

Před několika dny jsme absolvovali jednu z nejlepších a nejzajímavějších akcí vůbec – Den zdraví na VOŠZ ve Vítkovicích. Celé dopoledne se nám věnovali studenti, budoucí zdravotní sestřičky a bratři, nastávající zubní a farmaceutičtí laboranti i jejich skvělí vyučující. Odnesli jsme si nejen spoustu zážitků a vědomostí, ale také plné batůžky dárků. Možná, že zrovna… číst dále…

Noc s Andersenem

Letos se naše škola zapojila do celosvětové akce na podporu dětského čtení, a to živou Nocí s Andersenem. Na přelomu pátku a soboty nocovali nadšení čtenáři z třetích tříd ve škole. Večer začal poslechem zdravice pana prezidenta Petra Pavla, který v ní vyjádřil podporu dětem, čtení a literatuře obecně. Poté se zvídaví třeťáci ponořili do… číst dále…