Probírané učivo

Milí rodiče a žáci, zde najdete aktuálně probírané učivo a domácí úkoly.

Noc s Andersenem

Letos se naše škola zapojila do celosvětové akce na podporu dětského čtení, a to živou Nocí s Andersenem. Na přelomu pátku a soboty nocovali nadšení čtenáři z třetích tříd ve škole. Večer začal poslechem zdravice pana prezidenta Petra Pavla, který v ní vyjádřil podporu dětem, čtení a literatuře obecně. Poté se zvídaví třeťáci ponořili do… číst dále…

Vánoční posezení

Poslední školní den v roce 2023 jsme nevěnovali získávání nových vědomostí, nýbrž zábavě. Dodělali jsme jeden dárek – vánoční magnetku, zahráli si hry, povídali si o Vánocích a zatančili si. Samozřejmě nesmělo chybět malé občerstvení, soutěž o nejlepší cukroví a vrchol programu – vánoční tombola.

Anglické divadlo

Jednou z mnoha předvánočních akcí bylo i divadelní představení v anglickém jazyce, které se konalo v tělocvičně naší školy. Dobře jsme se bavili, a přestože nemáme rozšířenou výuku angličtiny, jsme téměř všemu dobře rozuměli.

Mikuláš

Naši třídu ani letos nezapomněl navštívit Mikuláš se svou družinou. Ten dětem rozdal balíčky se sladkostmi. Spokojení nebyli jen čerti. Neměli práci, protože se v naší třídě nenachází žádný výjimečný rošťák, neměli komu vyčinit….

Den pro mou třídu

Na tradičním školním jarmarku, jsme se snažili prodat naše výrobky z hodin výtvarné výchovy a světa práce. To ale nestačilo! Každoroční Den pro mou třídu byl určen mimo jiné k výrobě věciček, jejichž prodej nám pomohl získat další korunky. Letos jsme vytvářeli dekorativní láhve, vizitky na dárky, vánočního skřítka, malý svícen z přírodnin a dřevěné… číst dále…

Dušičky

Dnes se ve 3. B koulely po tvářích některých dětí slzy. Ne, nepsali jsme žádný test ani diktát. Tiše a pokorně jsme zavzpomínali na své blízké, kteří už nejsou mezi námi. Vysvětlili jsme si historii a podstatu dnešního svátku, povídali si o zvycích, četli jsme i poslouchali připravený text, doplňovali do něho správná slova. Při… číst dále…

Strašidelný den

Poslední říjnový den se „třeťáci z béčka“ proměnili ve smečku hrůzostrašných stvoření. Nepáchali žádné zlé skutky, nikoho nestrašili. Téměř celé dopoledne zaměstnávali své ručičky – kreslili, stříhali, lepili, prostě tvořili, vyráběli na téma Halloween. Výsledkem byla strašidelná maska, halloweenský náramek a skřipec. A protože se tento svátek slaví hlavně v zámoří, plnili jsme úkoly s… číst dále…