Jak ti je Filipe?

V lednu jsme s dětmi navštívili knihovnu, kde proběhla lekce s názvem „Jak ti je Filipe?“ Tato beseda byla zaměřena na pocity dítěte, který provedl lumpárnu své nevlastní sestře. Děti měly možnost se aktivně zapojit do příběhu a plnily různě náročné úkoly.