English Masters 2022

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu. Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou. Na interaktivní tabuli nebo… číst dále…

Dopravní hřiště

Součástí výuky je i návštěva dopravního hřiště na ZŠ A. Kučery. Malí chodci se letos stali i malými cyklisty, čímž se stali nezranitelnější částí silničního provozu. Součástí programu je tedy nejen teoretická příprava na test k získání průkazu, ale i praktické jízdy na kole a získání vědomostí a dovedností ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu… číst dále…

Třídní dohoda ve 4. B

Po úžasných letních prázdninových chvílích jsme se zase sešli a všichni jsme se odpočinutí pustili do práce (samozřejmě pod dohledem třídního maskota Edy). Prvním úkolem bylo zhodnotit loňská pravidla, která se nám podařilo úspěšně včlenit do každodenního společného soužití, a vytvořit novou třídní dohodu pro tento školní rok. A tady ji máme.

Čím chci být?

Škola pro život, to je také přemýšlení o budoucím povolání, příprava na něj. K tomu ale potřebujeme vědět, co všechno to které zaměstnání obnáší, jestli nás to bude vůbec bavit, co tam vlastně budeme dělat a zda na to budeme stačit. Dnes, 23. 6. 2022, jsme se pro změnu, při poznávání různých profesí, vypravili do… číst dále…

Den s dobrovolnými hasiči

Dnes, 14. 6, 2022, jsme si vyzkoušeli cvičný požární poplach, tentokrát za přitomnosti sboru dobrovolných hasičů. Kromě nácviku požárního poplachu jsme s hasiči besedovali, prolezli techniku, vyzkoušeli si výstroj, dozvěděli se, co vše patří do lékárničky našich záchránců před živlem a k čemu to slouží, jak se jmenují jednotlivé funkce každého člověka při zásahu a… číst dále…

Výtvarka na školní zahradě

Na hodinu výtvarné výchovy jsme se tentokrát vypravili na školní zahradu s cílem vytvořit v omezeném časovém úseku mandaly z přírodnin, ať už samostatně nebo ve skupince. Shlédli jsme video o tom, jak staví s obrovskou trpělivostí mandaly tibetští mniši, pověděli si něco více o meditaci, empatii a naslouchání, ale také o tom, co kdo… číst dále…

Badatelská lekce v prvouce

Badatelsky orientovaná hodina je lekcí, při které je kladen důraz na spolupráci žáků v týmu a tak šanci dostanou i ti, kteří občas nestačí a mohou se nyní plnohodnotně zapojit a být aktivní. Kompetence, které děti získávají nejsou závislé na konkrétním jednotlivém předmětu a navíc to, co si sami osaháme a zjistíme, tomu lépe rozumíme… číst dále…

Ozdravný pobyt a vzpomínky na něj

Škola v přírodě byla protkána linkou týmových her a plnění úkolů a soutěží, při kterých se na mapě jednotlivé týmy pustily do výstupu na Lysou horu, pod kterou jsme byli ubytováni. Kromě toho jsme denně v rámci ozdravení nachodili po beskydských lesích mnoho kilometrů (vodopády Satiny, koňský ranč, Ivančena, pod Hradovou, Albínovo náměstí, U Veličků,… číst dále…

Knihovnická lekce

Naše návštěva v knihovně byla na lekci s názvem „Jak je ti Filipe?“, určené na podporu českého jazyka a literatury a k rozvoji budoucího čtenářství. Kniha Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. od české autorky Petry Braunové nám poskytla napínavý a perfektní základ pro diskuzi o svědomí, pozitivním a negativním jednání a jeho dopadu,… číst dále…

Návštěva divadla, paní podzim

V listopadu jsme se vypravili do Divadla loutek. Vybrali jsme si pohádkové divadlo pro milovníky psů podle knihy Karla Čapka Dášeňka. Určitě doporučujeme všem malým kamarádům. Skvělá hudba, úžasné herecké výkony a kouzelná atmosfére. Podzimní toulání nás pak ve výtvarné výchově inspirovalo k vytvoření paní podzim.

Třídní maskot

Chceme vám představit třídního maskota 3. B. Vybrali jsme mu jméno Edík Medík, koupili deník, všichni jsme se do něj podepsali, nakreslili Edu a teď už si s námi Edík užívá krásné a vzácné okamžiky v kruzích přátelských, třídních, školních a rodinných. Dělá s námi všechno. Na víkend si sbalí svých pět švestek a odchází… číst dále…