Do školy i do úřadu, na kole, na kole, na kole…

Děti 4. B strávily jedno školní dopoledne v ZŠ A. Kučery. Nejprve proběhla teoretická výuka dopravní výchovy v učebně, kde si děti zopakovaly základní pravidla silničního provozu a dopravní značky. Druhá část výuky byla zaměřena na jízdu na kole. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti a také jízdu na dětském dopravním hřišti. Kdo zrovna nejezdil na kole, byl chodcem.