Mezigenerační spolupráce seniorů a našich žáků

Ač to nemusí být na první pohled patrné, starší generace se od té současné ve svých názorech na konkrétní témata zase tolik neliší. O tom se přesvědčili i žáci naší školy, a to v rámci  jejich nedávného setkání se členy Senior klubu působícího při DK Akord v Ostravě-Zábřehu.

Příjemné posezení dětí se seniory proběhlo v nově zřízeném školním čtenářském koutku. Vybraní žáci se stali nejen hostiteli a průvodci, ale především si vyzkoušeli roli moderátorů. Otázky, které žáci zformulovali v hodinách slohu, kladli velmi profesionálně a nenechali se zaskočit ani nečekanými dotazy ze strany seniorů. Ti se brzy rozpovídali, a přestože neměli ani tušení, co si na ně moderátoři připravili, byli v průběhu celého rozhovoru velmi pohotoví a vtipní.

Text a vedení aktivity: M. Sekelová, L. Hečková, I. Koczonová. Video: Č. Rymiec. Foto: H. Papežová Kolářová, I. Čechová.

📺Reportáž televize Polar zde