Matematika nás baví

Máme rádi objevování, výzvy, tvoření, zkoumání, hledání souvislostí, rytmu, vazeb. Jak jsme od února do dubna rozvíjeli svou prostorovou představivost, kreativitu, logické a kombinatorické myšlení, numeriku? Pestře, s nadšením, společně i individuálně. Spolupracovali jsme, sdíleli, diskutovali, argumentovali, překonávali nezdary, trénovali trpělivost.

Řešili jsme hlavolamy, anagramy, algebrogramy. Pracovali jsme se stavebnicí Polydron, skládali Tangram, hráli Kvadrilion. Tvořili jsme křivky srdcovky, modelovali všech 12 kamenů Pentomina. Zvládli jsme složit podle návodu modulární origami Sonobovu krychli. Hodně nás bavilo tvoření a zápis obrazců ve čtvercové mříži.

Number one byly aplikace na iPadu: Obrázkové rovnice, Náklaďáky, Výstaviště, Deep sea math mystery, Make a number, Red block returns.

Hlavolamové hry a stavebnice jsou financovány z projektu Krestovský triangl II, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Text, foto a vedení Matematického klubu: I. Čechová.