Reminiscenční setkání v Domově Sluníčko

Podporujeme mezigenerační vztahy dětí a seniorů, spolupracujeme s Domovem Sluníčko.

Reminiscenční terapie cíleně pracuje se vzpomínkami, které dokáží člověka povzbudit, poukázat na jeho hodnotu a upevňují dobré vztahy. Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lidi do života společenství, probouzejí jejich aktivitu a přispívají k rozvoji pozitivních vztahů mezi generacemi.

Děti z 2. A přednesly babičkám a dědečkům báseň o podzimu. Společně se seniory obdivovaly proměnlivost přírody v jednotlivých ročních obdobích a tvořily výrobky z listí.

Na cestu po městech České republiky se alespoň na mapě vydali společně se seniory kluci a holčičky z 3. A. Zábavný cestovatelský kvíz a výtvarná koláž byly obohacujícími aktivitami pro obě generace

Foto: K. Bartková, J. Březina