A kdo zpívá, hraje nebo tvoří, ten se nenudí…

V pátek dopoledne 11. listopadu se v naší škole sešlo 11 členů Klubu seniorů Ostrava-Jih společně s paní Zubkovou, aby se zúčastnili hudební dílny a vánočního tvoření.

V první části hudební dílny jsme si všichni zazpívali lidové písničky, které jsme doprovázeli hrou na tělo a na rytmické nástroje. Vyzkoušeli jsme také hru na tělo jako rytmickou ozvěnu. Nechyběl ani quodlibet – kombinování různých melodií, v našem podání písniček Já do lesa nepojedu a Jede, jede poštovský panáček.

Po krátké svačinové přestávce jsme se rozdělili na dvě skupinky. První skupinka odešla do třídy 3. A a pomáhala dětem tvořit výrobky na vánoční jarmark. Ostatní zůstali v učebně hudební výchovy, kde pokračovala hudební dílna. Na začátku druhé části byla zařazena poslechová část. Úkolem bylo poznat skladby, hudební nástroje a skladatele. Potom jsme si ukázali způsob hry na zvonkohry, kterými jsme doprovázeli říkadlo a vytvářeli krátké skladbičky. To nám to krásně znělo! Závěr patřil zpěvu populárních písní Želva, Rodné údolí a Severní vítr.

Všichni účastníci se do aktivit zapojili s velkým nadšením a radostí a dostávají velkou 1. Hudební dílny se zúčastnily také žákyně třídy 9. A. Akce byla součástí projektu mezigenerační spolupráce.

Text a organizace aktivity: Z. Jírů Šimůnková. Foto: L. Vařáková a Z. Jírů Šimůnková.