Desátá lekce Klubu předškoláčků

A je to tady! Desátá lekce byla závěrečným klubovým setkáním šikovných 👦👧 předškoláčků, kteří tentokrát přijali pozvánku za 🧩 hrou a 🎈 zábavou do naší školní družiny.

Pro děti je školní družina bezpečným, inspirativním a podporujícím prostředím, kde mohou trávit čas s kamarády, objevovat svět, učit se novým věcem a budovat vzájemné vztahy. Je to místo, kde se cítí součástí komunity a kde mají možnost rozvíjet svůj potenciál díky široké škále aktivit, které jsou navrženy tak, aby podporovaly celkový rozvoj dítěte a poskytovaly mu možnost učit se a bavit zároveň.

Hravé odpoledne 👍 splnilo veškerá očekávání a 👧👦 dětem přibylo do Průkazu předškoláčka poslední vlastnoručně otištěné razítko. Při všech aktivitách budoucím malým kamarádům ochotně pomáhaly milé a půvabné slečny asistentky z 5. A: Amálka a Majda, za což jim právem náleží velký dík!

A co na vás, milí předškoláčci, čeká příště? Odpověď zní: nová životně důležitá role odvážných 🎒 prvňáčků, ve které vás přivítáme v září nového školního roku 2024/25. Těšíme se 😊 moc!

👨‍👩‍👧‍👦 Milé děti a milí rodiče, přejeme vám 🍀 šťastný a pohodový start do nového školního života!

Text: Z. Kašíková. Foto a realizace aktivit: kolektiv vychovatelek ŠD.