Šesťáci na exkurzi v Landek Parku

Jak se žilo a pracovalo v době, kdy moderní technologie neexistovaly? Jaké jsou počátky hornictví na Ostravsku? To všechno se dozvěděli žáci 6. A a 6. B během geologicko-přírodovědné exkurze do dolu Anselm a na vrch Landek, která je přenesla do minulosti a umožnila jim poznat historii této oblasti. Prohlídka zahrnovala i místo objevu Landecké, též Petřkovické, červené (krevelové) Venuše, která je jednou z nejvýznamnějších pravěkých sošek v České republice.

V druhé části exkurze se šesťáci dozvěděli o rozvoji hornictví v Ostravě a vzniku dolu Anselm v roce 1820, který je dnes nejstarším uhelným dolem na Ostravsku, prohlédli si důlní techniku. Velkým zážitkem bylo sfárání do dolu Anselm původní klecí. Součástí exkurze byla i návštěva Báňské záchranné expozice, kde si žáci vyzkoušeli tzv. opičí dráhu, která byla dříve určena pro výcvik záchranářů.

Foto: E. Němčeková. Organizace aktivity: Y. Lišková, E. Němčeková