Školní kolo Dějepisné olympiády 2023

„Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“, praví čínské přísloví, a tak jsme i naší škole absolvovali putování do historie prostřednictvím dalšího ročníku Dějepisné olympiády.

Žáci 8.–9. tříd se museli vypořádat s úkoly vyžadující schopnost dedukce textu, ale rovněž interpretace historických map či obrázků. Zkoumání každodenního života a kulturních kořenů nás provedlo klíčovými obdobími naší historie, od příchodu Cyrila a Metoděje po myšlenky Jana Husa.

Nejlepší analytické i dedukční myšlení v letošním ročníku Dějepisné olympiády předvedli tito žáci: 1. místo: Sofie Hurtová, 2. místo: Natálie Schillerová, 3. místo: Marek Strakoš

Všem výhercům gratulujeme a držíme palce v okresním kole.

Text: M. Sekelová. Foto: I. Čechová, M. Sekelová. Organizace aktivity: M. Sekelová.