Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 19. února proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. V největší místnosti naší školy, v hudebně, se sešli vítězové třídních kol, aby společně změřili své síly v recitačním souboji. Děti se na tuto soutěž pečlivě připravily a svým výrazným přednesem přichystaly ostatním posluchačům a porotě nevšední kulturní zážitek.

Odborná porota, která sledovala u přednášejících dětí přirozenost dětského projevu, uměleckou hodnotu textu, interpretační úroveň a kulturní projev, nakonec po velmi těžkém rozhodování vybrala šest dětí, které budou 7. března naší školu reprezentovat v obvodním kole ve Středisku volného času Ostrava-Zábřeh.

Budeme vám držet palce, naši malí recitátoři! Jsme na vás pyšní.

Akce se uskutečnila díky podpoře SRPŠ.

Text: I. Bakončíková. Foto: K. Bartková. Organizace aktivity: I. Bakončíková, K. Bartková, I. Koczonová.