Český jazyk. Dějepis

Recitujeme a vítězíme

V měsíci březnu žila naše škola recitací. Nejdříve byli v jednotlivých třídách vybráni v rámci třídního kola nejlepší recitátoři, kteří postoupili do školního kola, které se konalo 7. března. Třídu 1. A reprezentovali Christopher Armand Bonek a Beáta Buryanová, 1. B Elena Čížová s Jakubem Žáčkem, 1. C Kryštof Krč a Anna Želasková. Třídu 2…. číst dále…

Prvňáčci si povídali s paní spisovatelkou

V pondělí 14. 2. nás potěšila svou návštěvou paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Besedy se zúčastnili všichni prvňáčci. Paní spisovatelka seznámila děti se svými knihami, předčítala jim pohádky, dávala dětem zábavné hádanky, recitovala básničky a říkanky pro děti. Žáci si hráli se slovy a zkusili zdramatizovat část příběhu z knihy O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi.  Během… číst dále…

Olympiáda v českém jazyce: školní kolo

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka a je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.  Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, pořádá se každým… číst dále…

Dějepisná olympiáda: školní kolo

V lednu se někteří dobrovolníci z řad žáků osmých a devátých tříd přenesli do minulosti a vyzkoušeli si své znalosti historie ve školním kole dějepisné olympiády, která byla tentokrát zaměřena na téma Šlechta v proměnách času. Na prvním místě se umístil se skvělým výkonem Václav Boháček ze třídy 9. A a obhájil tak své loňské prvenství…. číst dále…

Beseda se záhadologem

„Minulost nikdy neřekne poslední slovo. To, co bylo, se nečekaně vrací. Zdá se, že všude okolo nás se zachovaly neviditelné stopy osudů našich předků, jejich tváře, hlasy i pocity. Tyto otisky jsou dobře ukryty pod nánosem novověku, ale za zcela mimořádných okolností vystoupí znovu napovrch a zjeví se v plné síle.“ To jsou slova ostravského spisovatele,… číst dále…

Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola. To letošní se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu od 14.15 hod. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec jednoduché…. číst dále…

Mladý Démosthenés

V pondělí 11. října se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v řečnickém umění Mladý Démosthenés. Díky moderátorkám akce, dvojici dívek ze třídy 9. A, si soutěžící nejprve připomněli osobnost tohoto slavného antického řečníka a poté navázali na jeho odkaz. V časovém prostoru jedné jediné minuty měli za úkol vyjádřit se k tématu, které… číst dále…

Deváťáci četli dětem v mateřské škole

Napsat a ilustrovat knihu pro malé školáky? To je opravdu velká výzva. V naší škole má tvorba pohádkových knih již několikaletou tradici. Také letošní deváťáci tento náročný celoroční projekt zvládli skvěle. Jejich pohádkové knížky pro malé kamarády jsou plné barevných ilustrací a originálních textů. Kluci a holčičky v mateřské škole I. Herrmanna si knížky se… číst dále…

Prvňáčci byli pasováni do řádu čtenářského

Pestrý program v Knihovně města Ostravy na ulici Dr. Martínka naše prvňáčky nadchnul. Malí čtenáři se seznámili s prostředím dětského oddělení knihovny, hráli si s písmenky, hádali hádanky, dokonce si mohli půjčit kouzelné sluchátko Macha a Šebestové. Velkým zážitkem bylo slavnostní pasování na čtenáře. Prvňáčkům se v kouzelném světě knih moc líbilo. Určitě se mnozí… číst dále…

Naše literární hvězda

V rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou byla vyhlášena celostátní literární soutěž na téma Čeština 21. století – nová slova, nové významy. Úkolem bylo napsat příběh, ve kterém budou použita nová slova, která čeština dříve neznala, ale která teď běžně používáme. V každé věkové kategorii porota vybrala 10 nejlepších textů a určila pořadí od… číst dále…

Velký úspěch v krajském kole recitační soutěže

Podobně jako jiné soutěže v časech covidu proběhlo krajské kolo soutěže Dětská sólová recitace online. Soutěžící svůj výstup natočili předem na videozáznam. V pátek 14. května odborná porota videa soutěžících zhlédla a rozhodla o vítězích v jednotlivých věkových kategoriích. Eva Daňková svým procítěným přednesem úryvku z knihy Markuse Zusaka Zlodějka knih zaujala porotu natolik, že… číst dále…

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

O tom, že žáci naší školy pravidelně dosahují výborných výsledků v různých vědomostních i dovednostních soutěžích, svědčí řada ocenění, které si z těchto soutěží přináší. Posledním úspěchem je umístění Kateřiny Bystroňové z 8. B a Zuzany Žabenské z 9. A v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Cílem této soutěže je umožnit jazykově a literárně talentovaným dětem porovnat úroveň svých… číst dále…

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Také v okresním kole 50. ročníku Dějepisné olympiády se ti nejlepší znalci dějin z 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií okresu Ostrava vydali na vědomostní cestu labyrintem barokního světa. Václav Boháček z 8. A obstál v této silné konkurenci skvěle. K 7. místu v okresním kole mu gratulujeme a děkujeme… číst dále…

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost: sdílené knihovničky ve třídách

V září se v rámci projektu Krestovský triangl rozrostly třídní sdílené knihovničky prvňáků a druháků o nové tituly. Děti se tak mohou začíst do knih J. K. Rowlingové nebo Ladislava Špačka, podívat se do vesmíru, prozkoumat říši zvířat, vydat se na cestu kolem světa a najít odpovědi, jak funguje svět kolem nás. Čtenářství a míra… číst dále…

Celostátní přehlídka dětských recitátorů: postupujeme do krajského kola

Naši vítězové školního kola slavili úspěchy také v kole obvodním. Ve své kategorii dosáhla Natálka svým procítěným přednesem na 2. místo. Matěj a Valerie si odnesli diplom za 3. místo. V pátek 6. března se v Domě dětí a mládeže v Ostravě-Porubě sešli nejlepší recitátoři města Ostravy, byli mezi nimi i naši Natálka, Matěj a… číst dále…

Pasování na malé čtenáře 1. B

V knihovně nás přivítala teta Běta, která všechno pletla. Potkali jsme tam i čerta v kamizolce zelené, který nás seznámil s peklem a kamarády čertíky. Zkoušeli jsme, jakou máme sílu a obratnost. A také opravovali popletenou tetu Bětu. Nakonec jsme byli pasováni na malé čtenáře.