Český jazyk. Dějepis

Šesťáci se vydali po stopách Petra Bezruče

Po stopách Petra Bezruče se žáci 6. A a 6. B vydali 22. dne měsíce září. Cesta je zavedla do Ostravice, kde Bezruč trávil svá seniorská léta. Mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto našeho regionálního básníka se naši žáci dozvěděli od průvodkyně ze Slezského muzea v Opavě, která osobnost Petra Bezruče dobře znala a… číst dále…

Deváťáci četli dětem v našich mateřských školách

Napsat a ilustrovat knihu pro malé školáky? To je opravdu velká výzva. V naší škole má tvorba pohádkových knih několikaletou tradici. Celý rok pracovali deváťáci na knihách pro své malé kamarády, vložili do nich nekonečno trpělivosti, času, zaujetí a tvořivosti. Kluci a holčičky v Mateřské škole I. Herrmanna a v Mateřské škole Mjr. Nováka si pohádkové knížky… číst dále…

Beseda Martina Vopěnky ke knize Spící město

Poslední květnový den měli žáci 4. A a 5. A jedinečnou příležitost osobního setkání se spisovatelem Martinem Vopěnkou, který jim předčítal pasáže ze své knihy Spící město. Kniha se stala také předlohou pro stejnojmenný film. Čtyři sourozenci Kryštof, Kristýna a Ema a nejmladší Samuel prožívají spokojené dětství ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale všechno… číst dále…

Projektový den ve Světě techniky: Kde se vzala kniha?

V dílně Alfréd nás čekala ponurá atmosféra středověkých skriptorií – šero, plamínky svíček a gregoriánské chorály. Seznámili jsme se s největší rukopisnou knihou na světě Codex gigas, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Podle nezvyklého vyobrazení ďábla se jí také někdy říká Ďáblova bible. Ve světle svíček jsme luštili středověké písmo a iluminace… číst dále…

Příběhy našich sousedů

Zapojili jsme se do vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Úkolem dokumentaristických týmů bylo nahrát vyprávění pamětníka na diktafon, příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na webu Příběhy našich sousedů. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou… číst dále…

Úspěch v okresním kole olympiády v českém jazyce

Velká gratulace! Kateřina Bystroňová z 9. B postupuje do krajského kola olympiády v českém jazyce. V okresním kole dne 28. března se umístila na skvělém třetím místě. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěch v kole krajském.

Úspěch v okresním kole recitační soutěže

Velká gratulace! Eva Daňková ze 7. A postupuje do krajského kola recitační soutěže. V okresním kole dne 25. března se umístila na skvělém třetím místě. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme úspěšný přednes v kole krajském.

Další úspěch v recitaci

Schopnost umělecky ztvárnit slova a naplnit je vhodnými emocemi předvedli žáci na letošním ročníku obvodního kola recitační soutěže, organizované Střediskem volného času v Ostravě-Zábřehu. Naši školu reprezentovali v kategorii III. Veronika Štefanská a Eva Daňková, v kategorii IV. Václav Boháček a Eliška Potocká. I přes značnou konkurenci, typickou pro tyto soutěže, jsme slavili úspěch. Aktuálnost… číst dále…

Recitujeme a vítězíme

V měsíci březnu žila naše škola recitací. Nejdříve byli v jednotlivých třídách vybráni v rámci třídního kola nejlepší recitátoři, kteří postoupili do školního kola, které se konalo 7. března. Třídu 1. A reprezentovali Christopher Armand Bonek a Beáta Buryanová, 1. B Elena Čížová s Jakubem Žáčkem, 1. C Kryštof Krč a Anna Želasková. Třídu 2…. číst dále…

Prvňáčci si povídali s paní spisovatelkou

V pondělí 14. 2. nás potěšila svou návštěvou paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Besedy se zúčastnili všichni prvňáčci. Paní spisovatelka seznámila děti se svými knihami, předčítala jim pohádky, dávala dětem zábavné hádanky, recitovala básničky a říkanky pro děti. Žáci si hráli se slovy a zkusili zdramatizovat část příběhu z knihy O lišce Matyldě a medvědu Šimráčkovi.  Během… číst dále…

Olympiáda v českém jazyce: školní kolo

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka a je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.  Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, pořádá se každým… číst dále…

Dějepisná olympiáda: školní kolo

V lednu se někteří dobrovolníci z řad žáků osmých a devátých tříd přenesli do minulosti a vyzkoušeli si své znalosti historie ve školním kole dějepisné olympiády, která byla tentokrát zaměřena na téma Šlechta v proměnách času. Na prvním místě se umístil se skvělým výkonem Václav Boháček ze třídy 9. A a obhájil tak své loňské prvenství…. číst dále…

Beseda se záhadologem

„Minulost nikdy neřekne poslední slovo. To, co bylo, se nečekaně vrací. Zdá se, že všude okolo nás se zachovaly neviditelné stopy osudů našich předků, jejich tváře, hlasy i pocity. Tyto otisky jsou dobře ukryty pod nánosem novověku, ale za zcela mimořádných okolností vystoupí znovu napovrch a zjeví se v plné síle.“ To jsou slova ostravského spisovatele,… číst dále…

Školní kolo recitační soutěže

Listopadové hodiny českého jazyka bývají na naší škole tradičně zasvěceny recitaci. Ve všech třídách na 2. stupni se žáci mezi sebou utkali v třídních kolech recitační soutěže a ti nejlepší pak postoupili do celoškolního kola. To letošní se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu od 14.15 hod. Konkurence byla veliká a vyhrát nad spolužáky nebylo vůbec jednoduché…. číst dále…

Mladý Démosthenés

V pondělí 11. října se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v řečnickém umění Mladý Démosthenés. Díky moderátorkám akce, dvojici dívek ze třídy 9. A, si soutěžící nejprve připomněli osobnost tohoto slavného antického řečníka a poté navázali na jeho odkaz. V časovém prostoru jedné jediné minuty měli za úkol vyjádřit se k tématu, které… číst dále…