Příběhy našich sousedů

Zapojili jsme se do vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů. Úkolem dokumentaristických týmů bylo nahrát vyprávění pamětníka na diktafon, příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie budou zveřejněny na webu Příběhy našich sousedů. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.

Žákyně třídy 8.A Aneta Šebestová, Tereza Lutková, Claudie Ceníčková, Kristýna Trávníčková, Adéla Lusková a Lucie Rašková se na několik měsíců staly rozhlasovými dokumentaristkami. Během několika setkání s panem Josefem Kutějem zaznamenávaly na diktafon jeho poutavý životní příběh, prozkoumaly archiv jeho rodinných fotografií a vytvořily prezentaci s nejdůležitějšími okamžiky jeho života.

Na společném setkání všech dokumentaristických týmů v sále Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě svou závěrečnou práci prezentovaly.

Žákyním děkujeme za reprezentaci naší školy. Ceníme si jejich aktivního přístupu, potřeby přesahu běžné školní práce.

Velmi si vážíme vstřícného přístupu pana Josefa Kutěje, který s námi sdílel svůj životní příběh a umožnil tak naší škole přispět do jedné z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Děkujeme.

Text, foto a vedení aktivity: M. Jurkas