World Geography Projects 2

V měsíci březnu žáci 6., 7. a 8. tříd opět zúročili své znalosti v zeměpisu, který je vyučován metodou CLIL v anglickém jazyku.

🌏 Žáci 6. ročníku zpracovali témata: Atmosphere, Hydrosphere, Biosphere, Litosphere a Pedoshere.

🌏 Žáci 7. ročníku pracovali na tématech North and South America (Severní a Jižní Amerika), the USA, Caribbean countries, Lapland countries (laplatské státy), Brazil.

🌏 Žáci 8. ročníku se věnovali evropským zemím jako např. The United Kingdom, Russia, Scandinavian countries, Italy, Spain, Portugal, France.

V hodinách zeměpisu získávali žáci informace k danému tématu v českém i v anglickém jazyce. Žáci měli všechny materiály k dispozici v Google učebně. Do projektů také aktivně zahrnuli zajímavé informace, které je zaujaly na internetu a jsou typické a aktuální pro danou zemi. Tím se naplňuje cíl výukové metody CLIL – procvičování a prohlubování slovní zásoby, gramatických obratů s odbornými zeměpisnými znalostmi přímo v praxi a aktuálním dění.

Nakonec celý svůj projekt žáci prezentovali před třídou, proto museli textu rozumět a umět jej zpaměti.

Většina žáků se úkolu zhostila zodpovědně, patří jim velká pochvala.

Na videa z prezentací se můžete podívat na YouTube kanálu naší školy.

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II. z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 tisíc Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text a výuka metodou CLIL v hodinách zeměpisu: L. VařákováVedení aktivity: L. VařákováŠ. ZezulkováFoto: J. SalavováL. Vařáková. Natáčení a zpracování videa: Č. Rymiec.