Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 30. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Je to soutěž postupová a jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními žáky a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. 

Ve školním kole se nejlépe dařilo Kristýně Nevoralové z 9. A, Kristýně Šafránové z 9. A a Marii Janekové z 9. B. První dvě dívky budou reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže. Všem dalším soutěžícím děkujeme za účast.

Text: Y. Lišková. Organizace aktivity: Y. Lišková, M. Sekelová, L. Hečková.