Přírodovědné vzdělávání

CLIL in Geography: African Regions

S blížícím se závěrem školního roku prezentovali žáci třídy 6. B v hodinách zeměpisu geografické, politické, společenské a kulturní zajímavosti nejteplejšího kontinentu – Afriky. Informace žáci vyhledávali na internetu a v dalších médiích. Poté je doplnili obrázky a graficky zpracovali formou lapbooku. Svou práci žáci prezentovali česky i anglicky. Práce byly hodnoceny vyučujícími a také spolužáky…. číst dále…

CLIL in Geography: Czech Regions

Žáci 8. A završili závěr školního roku v zeměpise on line prezentacemi v google prostředí.  V počítačové učebně vyhledávali na internetu faktické a zajímavé informace o regionech České republiky. Poté je žáci zapisovali v anglickém jazyku do prezentace, kterou ve skupinách společně sdíleli. Své práce před celou třídou odprezentovali v angličtině, čímž velmi úspěšně pracují… číst dále…

CLIL in Geography: Countries of Asia

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 7. ročníku připravili prezentace v angličtině na téma asijské státy. Mají sloužit jako výstup získaných vědomostí z probraného učiva pomocí digitální kompetence. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím programu v Google učebně. V počítačové učebně za podpory vyučujících žáci ve skupinách vyhledávali faktické informace a obrázky, které pak spolu sdíleli… číst dále…

Den Země

Oslava Dne Země nemusí být jen nudnou přednáškou o ochraně planety, ale může být i zábavnou a edukativní akcí, kde si děti uvědomí, jak mohou samy přispět k ochraně naší planety. Všechny aktivity ve výukovém areálu Bělský les byly zaměřeny na zlepšení vztahu k přírodě a podpoření ekologického myšlení. Pro žáky byly připraveny environmentální soutěže,… číst dále…

Šesťáci na exkurzi v Landek Parku

Jak se žilo a pracovalo v době, kdy moderní technologie neexistovaly? Jaké jsou počátky hornictví na Ostravsku? To všechno se dozvěděli žáci 6. A a 6. B během geologicko-přírodovědné exkurze do dolu Anselm a na vrch Landek, která je přenesla do minulosti a umožnila jim poznat historii této oblasti. Prohlídka zahrnovala i místo objevu Landecké,… číst dále…

CLIL in Geography: Earth´s spheres

S žáky v 6. ročníku jsme zpracovávali projekty, tentokrát ve formě digitální prezentace na téma Sféry Země. Studenti sdíleli ve skupinách prezentace, na kterých pracovali ve škole v počítačové učebně. Zároveň nezávisle na sobě pokračovali v tvorbě z pohodlí domova. Byla věnovaná pozornost těmto tématům: Litosphere – struktura Země, litosférické desky, zemětřesení, vulkanická činnost, vytváření… číst dále…

World Geography Projects – videa

Během 1. pololetí v hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL tvořily týmy žáků výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně v angličtině také prezentovali. Videa z prezentací najdete také na YouTube kanálu naší školy. 🌍Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians. 🌍Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population,… číst dále…

Botanicko-ornitologická vycházka z Polanky do Jistebníku

Sobotní ráno 25. 2. 2023 přivítalo objevitele silným mrazivým větrem a zataženou oblohou. Přesto se objevitelé statečně vydali na botanicko-ornitologickou vycházku z Polanky do Jistebníku. Během cesty se děti naučily rozpoznávat významné keře a stromy v období klidu. Seznámily se s hospodářským, léčebným, ekologickým i zapomenutým významem těchto rostlin. Po krátké svačince u meandrů řeky Odry s kvetoucími sněženkami… číst dále…

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 22. února proběhlo ve Středisku volného času Ostrava-Moravská Ostrava okresní kolo zeměpisné olympiády. Na soutěžící čekala práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická zkouška. Naši školu reprezentovali: Nela Jurečková (kategorie 6. ročníků ZŠ a prim víceletých gymnázií), Sofie Hurtová (kategorie 7. ročníků ZŠ a sekund víceletých gymnázií) a Marek Strakoš (kategorie 8…. číst dále…

CLIL in Geography: Political Geography

V 9. ročníku se žáci seznamují s politickým zeměpisem. Tentokrát vypracovali projekty v angličtině i na taková vážná témata jako např. rozdělení států podle státního zřízení nebo podle způsobu vlády. Žáci poukázali na rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími státy světa. Vyjmenovali největší, nejmenší a nejlidnatější země. V projektech pojmenovali význam GDP (Hrubý domácí produkt), cíle… číst dále…

Učíme se nejen ve škole

V úterý 17. ledna byly v rozvrhu třídy 8. A pouze dva předměty – finanční gramotnost a chemie. Výukové programy Šetříme si na dovolenou a Pr.V.K.Y vedli zkušení lektoři v učebnách Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. V programu Šetříme si na dovolenou, který vznikl ve spolupráci s ČSOB, si žáci formou hry v prostředí… číst dále…

CLIL in Geography: Universe

Žáci 6. B v rámci výuky CLIL v zeměpise připravili projekty se zastřešujícími tématy Vznik vesmíru a Sluneční soustava. Názvy planet, objekty Sluneční soustavy, naše Slunce, Země, Měsíc, sopečná činnost, atmosféra, počasí a podnebí, rovnoběžky, poledníky atd. To vše byla témata, která skupinky žáků zpracovaly v angličtině. Základním cílem aktivity bylo vytvořit takové plakáty, které… číst dále…

CLIL in Geography: Europe

V lednových hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) zpracovávali žáci třídy 8. B výukové plakáty o státech Evropy. Úkolem žáků bylo vytvořit na dané téma informačně bohatý, zajímavě výtvarně zpracovaný a přehledný plakát. Při této činnosti žáci posilovali dovednost vyhledávat relevantní informace, rozvíjeli svou kreativitu, rozšiřovali si slovní zásobu v anglickém… číst dále…

CLIL in Geography: Evropa

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 8. A vypracovali další projekty, tentokrát na téma státy Střední Evropy. Cílem těchto prací je umět vyhledávat a vybrat důležité informace o zemích, a pak o nich pohovořit a předat je svým spolužákům. Žáci si tak rozšíří všeobecné znalosti nejen našich sousedních států v zeměpisu, ale také v anglickém jazyku. Studenti byli… číst dále…

Školní kolo zeměpisné olympiády

V pondělí 9. ledna se v učebně zeměpisu sešli žáci, které zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Konalo se zde školní kolo 25. ročníku zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. ročník) získala nejlepší hodnocení Nela Jurečková z 6. B, Sofie Hurtová z… číst dále…

CLIL in Geography: Státy amerického kontinentu

Kanada, USA, Mexiko a Karibské ostrovy byla témata určená ke zpracování projektů ve skupinách v 7. ročníku. Cílem je naučit žáky vyhledávat a selektovat důležité informace, dokázat hovořit v anglickém jazyku o daném státu, což není úplně jednoduché. Žáci se dozvěděli zajímavosti o destinacích, kam by se chtěli podívat, což je motivuje k tomu, aby se stále zlepšovali v anglické… číst dále…