Přírodovědné vzdělávání

CLIL in Geography: Earth´s spheres

S žáky v 6. ročníku jsme zpracovávali projekty, tentokrát ve formě digitální prezentace na téma Sféry Země. Studenti sdíleli ve skupinách prezentace, na kterých pracovali ve škole v počítačové učebně. Zároveň nezávisle na sobě pokračovali v tvorbě z pohodlí domova. Byla věnovaná pozornost těmto tématům: Litosphere – struktura Země, litosférické desky, zemětřesení, vulkanická činnost, vytváření… číst dále…

World Geography Projects – videa

Během 1. pololetí v hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL tvořily týmy žáků výukové plakáty v anglickém jazyce, které následně v angličtině také prezentovali. Videa z prezentací najdete také na YouTube kanálu naší školy. 🌍Témata výukových plakátů tříd 6.A, 6.B: Universe, Planets, Parallels and Meridians. 🌍Témata výukových plakátů tříd 7.A, 7.B: America and its position, Landscape, Water, National Parks, Discovery, colonization and population,… číst dále…

Botanicko-ornitologická vycházka z Polanky do Jistebníku

Sobotní ráno 25. 2. 2023 přivítalo objevitele silným mrazivým větrem a zataženou oblohou. Přesto se objevitelé statečně vydali na botanicko-ornitologickou vycházku z Polanky do Jistebníku. Během cesty se děti naučily rozpoznávat významné keře a stromy v období klidu. Seznámily se s hospodářským, léčebným, ekologickým i zapomenutým významem těchto rostlin. Po krátké svačince u meandrů řeky Odry s kvetoucími sněženkami… číst dále…

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 22. února proběhlo ve Středisku volného času Ostrava-Moravská Ostrava okresní kolo zeměpisné olympiády. Na soutěžící čekala práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická zkouška. Naši školu reprezentovali: Nela Jurečková (kategorie 6. ročníků ZŠ a prim víceletých gymnázií), Sofie Hurtová (kategorie 7. ročníků ZŠ a sekund víceletých gymnázií) a Marek Strakoš (kategorie 8…. číst dále…

Political Geography

V 9. ročníku se žáci seznamují s politickým zeměpisem. Tentokrát vypracovali projekty v angličtině i na taková vážná témata jako např. rozdělení států podle státního zřízení nebo podle způsobu vlády. Žáci poukázali na rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími státy světa. Vyjmenovali největší, nejmenší a nejlidnatější země. V projektech pojmenovali význam GDP (Hrubý domácí produkt), cíle… číst dále…

Učíme se nejen ve škole

V úterý 17. ledna byly v rozvrhu třídy 8. A pouze dva předměty – finanční gramotnost a chemie. Výukové programy Šetříme si na dovolenou a Pr.V.K.Y vedli zkušení lektoři v učebnách Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. V programu Šetříme si na dovolenou, který vznikl ve spolupráci s ČSOB, si žáci formou hry v prostředí… číst dále…

Projekt Universe

Žáci 6. B v rámci výuky CLIL v zeměpise připravili projekty se zastřešujícími tématy Vznik vesmíru a Sluneční soustava. Názvy planet, objekty Sluneční soustavy, naše Slunce, Země, Měsíc, sopečná činnost, atmosféra, počasí a podnebí, rovnoběžky, poledníky atd. To vše byla témata, která skupinky žáků zpracovaly v angličtině. Základním cílem aktivity bylo vytvořit takové plakáty, které… číst dále…

CLIL in Geography: Europe

V lednových hodinách zeměpisu vedených metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) zpracovávali žáci třídy 8. B výukové plakáty o státech Evropy. Úkolem žáků bylo vytvořit na dané téma informačně bohatý, zajímavě výtvarně zpracovaný a přehledný plakát. Při této činnosti žáci posilovali dovednost vyhledávat relevantní informace, rozvíjeli svou kreativitu, rozšiřovali si slovní zásobu v anglickém… číst dále…

CLIL in Geography: Evropa

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci 8. A vypracovali další projekty, tentokrát na téma státy Střední Evropy. Cílem těchto prací je umět vyhledávat a vybrat důležité informace o zemích, a pak o nich pohovořit a předat je svým spolužákům. Žáci si tak rozšíří všeobecné znalosti nejen našich sousedních států v zeměpisu, ale také v anglickém jazyku. Studenti byli… číst dále…

Školní kolo zeměpisné olympiády

V pondělí 9. ledna se v učebně zeměpisu sešli žáci, které zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Konalo se zde školní kolo 25. ročníku zeměpisné olympiády. V kategorii A (6. ročník) získala nejlepší hodnocení Nela Jurečková z 6. B, Sofie Hurtová z… číst dále…

Projekt Státy amerického kontinentu

Kanada, USA, Mexiko a Karibské ostrovy byla témata určená ke zpracování projektů ve skupinách v 7. ročníku. Cílem je naučit žáky vyhledávat a selektovat důležité informace, dokázat hovořit v anglickém jazyku o daném státu, což není úplně jednoduché. Žáci se dozvěděli zajímavosti o destinacích, kam by se chtěli podívat, což je motivuje k tomu, aby se stále zlepšovali v anglické… číst dále…

Naši malí zahradníci

Některým našim školním rostlinám už byly jejich květináče malé, tak se kluci a holčičky z 1. A, 1. C, 2. A a 2. C odvážně pustili do jejich přesazování. Aby rostlinky v novém domově dobře prospívaly, je potřeba jim vybrat správnou velikost květináče, na dno dát drenážní vrstvu z keramzitu nebo písku, namíchat přesazovací směs… číst dále…

Klub objevitelů v chemické laboratoři

V sobotu 26. listopadu objevitelé pracovali v chemické laboratoři. V teoretickém úvodu se naučili rozeznávat pojmy atom, molekula, sloučenina a seznámili se s důležitými plyny zemské atmosféry.  V následné praktické části připravili pomocí jednoduchých chemikálií kyslík a oxid uhličitý. Seznámili se také s pojmy zásada a kyselina a jak tyto chemické sloučeniny rozpoznáme pomocí různých indikátorů. Klub objevitelů podporuje projekt Triangl III.,… číst dále…

Projekty Universe

Jak vzbudit větší zájem dětí o Zeměpis. Universe – to je téma, které žáky baví. Jak vznikl vesmír a naše Sluneční soustava, z čeho se skládá, názvy planet, Slunce, Země, Měsíc, časová pásma, rovnoběžky, poledníky. To všechno byla témata spojená s 1. projektem, na kterých žáci 6. A pracovali v angličtině ve skupinách. Některé projekty jsou opravdu nápadité… číst dále…

Klub objevitelů na návštěvě Hranického krasu

V sobotu 15. října objevitelé navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranickou propast v Teplicích nad Bečvou. Při návštěvě jeskyně se seznámili se vznikem jedinečné hydrotermální jeskyně. Nahlédli do míst, kde se nacházejí plynová jezera oxidu uhličitého a přesvědčili se na pokusu s plamenem, jak mohou být tato místa pro člověka nebezpečná. Na výzdobě obdivovali jedinečné útvary aragonitu a sintrové povlaky připomínající koblihy. Po prohlídce jeskyně zamířili objevitelé na… číst dále…

Soutěž Bádám, bádáš, bádáme

Po celé září se tři žákyně 7. A intenzivně zabývaly fotosyntetickým dějem. Zjišťovaly, který typ světla je pro rostliny nejvýhodnější. Objekty jejich pozorování a měření byly rostliny rýmovník (Plectranthus amboinicus), africká fialka (Saintpaulia), tchýnin jazyk (Sansevieria trifasciata) a tlustice (Crassula ovata). Průběh a výsledky svého výzkumu žákyně prezentovaly v úterý 12. října před odbornou porotou… číst dále…