Školní kolo zeměpisné olympiády

V pondělí 22. ledna a ve středu 24. ledna se konala školní kola 26. ročníku zeměpisné olympiády, kterých se zúčastnilo 19 žáků 2. stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích: A (6. ročník), B (7. ročník) a C (8. a 9. ročník). Ve všech kategoriích prokázali soutěžící úroveň svých zeměpisných znalostí a dovedností v písemném testu geografických vědomostí a při práci s atlasem světa.

V kategorii A získala nejlepší hodnocení Amálie ze třídy 6. A, v kategorii B má prvenství Nikola ze třídy 7. B, Marek ze třídy 9. B byl nejlepší v kategorii C.

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola zeměpisné olympiády. Přejeme jim co největší úspěch při reprezentaci školy.

Odměny pro soutěžící byly financovány z prostředků SRPŠ při ZŠ Krestova.

Text: Š. Zezulková. Vedení aktivity: Š. Zezulková, H. Veličková. Foto: I. Čechová.