Conversational contest – Let’s speak

I letos jsme uspořádali konverzační soutěž v anglickém jazyku. Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium angličtiny, zvýšit úroveň komunikativních dovedností, odstranit trému a posilovat jejich motivaci ke studiu angličtiny. Soutěž zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít cizí jazyk jako prostředek k získání informací.

Určená témata byla např. Animals, Entertainment, Healthy Lifestyle, Holidays, Europe, Family, Future, Rules, Cinema, Clothes, Teenagers´ Habits, UK, Traveling. Žáci náhodně vybraný obrázek popsali a odpovídali na kladené otázky. Součástí soutěže bylo také čtení s porozuměním a gramatická cvičení.

Výherce za kategorii 8. a 9. ročníku  – Kristina Bartošová, postupuje do okresního kola města Ostravy. Všem žákům, a především vítězce gratulujeme.

Text a foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, K. Vlčková.