Akce a fotogalerie

Listopadové dny v naší školní družině

Listopadové dny v naší družině jsme prožili rozvíjením slovní zásoby, a to spoustou aktivit. Luštili jsme rébusy, doplňovačky i hádanky, a ti nejšikovnější z nás se naučili spoustu jazykolamů. A že to není jen tak. No sami si zkuste říct „Strč prst skrz krk.“ desetkrát za sebou. Posledních pár pěkných dnů jsme využili ke společným… číst dále…

Podzim maluje

Jaký byl říjen ve školní družině? Stejně pestrý jako barvy spadaného listí. Stačily nůžky, lepidlo, krepový a barevný papír, šikovné ruce, a krásní barevní draci nám zdobí naši družinu. Spadané listí jsme použili v mnoha výtvarných technikách a rozzářili jsme tak naše třídy parádními výrobky. O podzimu jsme si také povídali a hráli různé soutěživé… číst dále…

Zářijové dny ve školní družině

Začátek září v naší školní družině probíhal ve znamení seznamování. Prvňáčci jsou velmi šikovní a rychle se zadaptovali v prostředí školní družiny. Spřátelili se se staršími kamarády, kteří jim byli ve všem nápomocni, za což jim patří velké díky. Seznámili se s pravidly školní družiny a vytvořili si společně svá pravidla v jednotlivých odděleních. Pěkného počasí… číst dále…

Dopravní školička

Děti z naší družiny navštívily v září knihovnu v kulturním domě K-Trio, kde nás uvítala paní knihovnice s panem nadporučíkem Policie ČR. V rámci Evropského týdne mobility pro nás připravili program Dopravní školička zaměřený na bezpečnost chodce, cyklisty a ostatních účastníků silničního provozu. Děti si společně s panem nadporučíkem zopakovaly dopravní značky, zásady správného pohybu… číst dále…