Školní družina v přírodě

Měsíc září jako odstartování roku 2023/2024 probíhal ve znamení seznamování a pobytu v přírodě. Děti se seznámily s pravidly, které jsme společně vytvořili, dodržováním bezpečnosti venku i v prostorách školní družiny.

Zářijové dny jsme využili k tomu, abychom uskutečnili všechny připravované aktivity pod širým nebem na naší multifunkční zahradě. Děti se spolu seznámily prostřednictvím seznamovacích her a soutěží. Kryté a útulné altány nám umožnily kreslit a tvořit v přírodě. Na hřišti s herními prvky jsme se mohli protáhnout, ale i postavit dům z písku. Každý se mohl najít v různých sportovních aktivitách. Hráli jsme badminton, fotbal, stolní tenis i vybíjenou. Volné chvíle si děti vyplnily relaxací na dekách a karimatkách a užily si tak příjemnou odpočinkovou atmosféru.

Závěrem bychom rádi poděkovali přírodě za její neobyčejnou vstřícnost a možnost prožít společné chvíle na naší zahradě za krásného počasí.

Text: M. Ptáčníková. Foto a realizace aktivit: kolektiv vychovatelek ŠD.