Šesťáci se vydali po stopách Petra Bezruče

Po stopách Petra Bezruče se žáci 6. A a 6. B vydali 22. dne měsíce září. Cesta je zavedla do Ostravice, kde Bezruč trávil svá seniorská léta. Mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto našeho regionálního básníka se naši žáci dozvěděli od průvodkyně ze Slezského muzea v Opavě, která osobnost Petra Bezruče dobře znala a která nám zpřístupnila tzv. Bezručův srub.

Exkurze měla badatelský charakter, a to hned dvojího druhu – literární a také geografický. Po odchodu z Bezručova srubu se šesťáci seznámili s významným tokem Moravskoslezských Beskyd, řekou Ostravicí a jejím horním tokem v chráněné krajinné oblasti. Prohlédli si zde jezy, peřeje, neobvyklé geologické složení jednotlivých vrstev hornin na obou březích a rostliny rostoucí v chráněné oblasti. A jelikož jim navíc přálo počasí, všichni si výlet báječně užili.

Organizace aktivity: Y. Lišková, E. Němčeková. Text: Y. Lišková. Foto: E. Němčeková.