Rozvíjíme technickou gramotnost: stavebnice Boffin

Sfouknutí světla, Ovládání šíleného zvuku, Světelný tanec, Kabelová zábava nebo třeba Počítání světla. To jsou některé ze 175 projektů, jež lze vytvořit z 55 součástek elektronické stavebnice Boffin II Light.

Možnosti elektronické stavebnice objevovali žáci 7. A ve Světě práce. V prvních měsících tohoto školního roku sestavovali z jednotlivých součástek funkční elektronické obvody, orientovali se ve schematicky zobrazeném návodu.

Elektronické stavebnice jako učební pomůcky ve výuce mají nesporný význam pro rozvoj technického myšlení žáků, podněcují jejich zájem o praktickou elektroniku, propojují teorii a praxi. Elektronické stavebnice umožňují realizovat diferencovaný přístup k žákům a individualizovat výuku.

Elektronické stavebnice Boffin byly zakoupeny z finančních prostředků projektu Krestovský triangl, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021

Foto a vedení hodiny: D. Kořenková