Badatelská výprava Objevujeme jaro

V rámci rozvoje přírodního talentu v projektu Krestovský triangl II. jsme ve středu 28. dubna vyrazili s mladými badateli na výpravu do Bělského lesa.

Cestou ze školy jsme potkali straku obecnou, kavku obecnou a zajíce polního, kteří se zabydleli ve městě. Vysvětlili jsme si, jak probíhá invaze původně lesních a polních zvířat do měst a co je na životě ve městě láká.

Mohli jsme pozorovat jarní rostliny jako smetánku lékařskou, sedmikrásku chudobku, popenec břečťanolistý. Řekli jsme si, že tyto rostliny jsou plné vitamínů a zdraví prospěšných látek a že je můžeme použít i v kuchyni.

Při vstupu do Bělského lesa jsme objevili plné koberce orseje jarního, sasanky hajní a šťavele kyselého. U těchto rostlin jsme se seznámili s faktem, že i když jsou velice krásné, tak jsou naopak nejedlé a jedovaté.

Názvy jarních rostlin jsme se naučili také v anglickém jazyce. Bylo zajímavé zjistit, že názvy v angličtině mají často určitý význam (windflower, primrose, snowdrop, dandelion).

Po svačince v přírodě jsme měli štěstí a viděli přeběhnout srnce obecného. Při stavění zahrádek z přírodnin jsme objevili i zástupce hmyzu: ruměnici pospolnou, střevlíka zahradního, babočku paví oko a slunéčko sedmitečné.

Cestou na dětské hřiště jsme potkali brhlíka lesního. Chvíli jsme si pohráli a  plni dojmů z hezkého jarního dne jsme se vraceli zpět do školy na zasloužený oběd.

Text, foto a vedení aktivity: Věra Rymiecová a Pavel Rymiec