Poptalent 2023

Dne 15. května se v sále naší školy uskutečnila soutěžní přehlídka hudebně nadaných dětí, které se orientují na oblast populární hudby. Přehlídka byla nazvána Poptalent 2023 a děti si v ní vyzkoušely zpívat na tzv. halfplayback. O moderování, ozvučení akce i zajištění občerstvení se postarali žáci ze tříd 6. A, 8. A a 9. A. Soutěžící, kteří zápolili s velikým nadšením, byli hodnoceni odbornou porotou, ve které zasedli vyučující hudební výchovy.

Jelikož všichni účastníci školního kola předvedli výborné výkony, nikdo neodešel s prázdnou. Díky grantu ÚMOb Ostrava-Jih logobyli všichni účastníci odměněni sladkými cenami, které jim alespoň částečně vynahradily energii, kterou přípravě svého soutěžního vystoupení věnovali.

Vyvrcholením soutěžního dopoledne bude veřejná přehlídka vítězů, která se uskuteční v rámci oslav MDD 1. června na školním hřišti za účasti ostatních žáků školy, nejlepší zpěváci se ale ještě předtím představí veřejnosti na Jarním koncertě v sále KD K-Trio v Ostravě-Hrabůvce v pátek 26. května 2023.

Text: Y. Lišková. Foto: J. Salavová. Organizace aktivity: Y. Lišková, Z. Jírů Šimůnková, K. Bartková.