žáci v hodině chemie

Měřím. Bádám. Umím

Jaké byly prezenční hodiny chemie a přírodopisu našich loňských osmáků? Badatelské, plné experimentů realizovaných edukačním systémem PASCO.

Závisí rychlost srdečního pulsu na tělesné zátěži? Určitě ano.

Žáci zkoušeli nahmatat vlastní puls v klidu a poté i po zátěži. Svá měření ověřovali pomocí čidla měření pulsu sady PASCO. 

Souvisí vodivost s rozsvícenou žárovkou? Závisí pH na koncentraci roztoku? Jaká bude výsledná teplota roztoku, který vytvoříme smícháním dvou roztoků o různých teplotách?

Na všechny otázky se podařilo žákům najít odpovědi za použití vlastního pozorování a čidel sady PASCO (čidla pulsu, vodivosti, teploty a pH).

Měřící sadu PASCO mohou žáci v hodinách chemie a přírodopisu využívat díky projektu Krestovský triangl, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Text, foto a realizace výukových hodin: M. Dluhošová