Klub objevitelů: Cesta do pravěku, mladší prvohory

V sobotu 25. září se Klub objevitelů vydal na výpravu do mladších prvohor, do období karbonu.

Sešli jsme se ráno na nádraží Ostrava střed a po krátké jízdě vlakem jsme vystoupili na nádraží Paskově. Po 10 minutách chůze jsme stanuli na vrcholu haldy bývalého černouhelného dolu Paskov.

Po krátkém teoretickém úvodu jsme se vrhli doslova na každý kámen a za chvíli jsme měli plné kapsy prvohorních fosilií plavuní a přesliček, které jsme si postupně zařazovali dle připraveného atlasu. Z minerálů typických pro tuto lokalitu jsme našli několik vzorků siegenitu a ankeritu.

Kromě geologických nálezů jsme našli přírodou vypreparované tělo brouka nosorožíka kapucínka a krásně zachovalou lebku srny. Sledovali jsme křižáka pruhovaného i sarančata modrokřídlá, která zde láká teplejší mikroklima, a pod haldou ve vlhčí oblasti jsme narazili na ropuchu zelenou.

Výlet do prvohor se i díky počasí mimořádně vydařil a už se těšíme na další výpravu, tentokrát do druhohor.

Klub objevitelů a rozvoj talentu je podporován programem talentmanagementu Krestovský triangl II., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2021

Text, foto a vedení aktivity: Věra a Pavel Rymiecovi