děti tvoří obrazy z ovoce

Hrajeme si na Arcimbolda

Dne 15. 9. 2021 jsme si zahráli na italského malíře Arcimbolda, který tvořil podobizny z rozličných předmětů, plodů, květin i zvířat.

Metodou CLIL jsme se seznámili v anglickém jazyce s názvy ovoce a zeleniny. Na procvičování nové slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce jsme si zahráli různé hry jako Who am I? You are small. You are red. Swap your place: I am in the store and I can see blackberries and strawberries. Odměnou za práci nám byla zdravá a chutná svačinka.

Ovoce, zelenina, dětské nožíky, papírové talíře a obrazové karty byly zakoupeny z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. V rámci tohoto projektu Škola pro život II. můžeme podpořit částkou 250 000 Kč denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni ZŠ, nově v informatice a zeměpisu na 2.stupni ZŠ.

Text, realizace aktivity a fotografie: Věra Rymiecová, Lucie Fialová.