Zápis do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku se koná v pondělí 3. 4. 2023 od 13 hod. do 18 hod. a v úterý 4. 4. 2023 od 13 hod. do 17 hod.

Budoucím prvňáčkům nabízíme od září 2023 třídu s rozšířenou výukou angličtiny a výukovou metodou CLIL a třídu s všestranným zaměřením.

V obou třídách se děti učí angličtinu hravou formou již od 1. třídy. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Pro obě třídy proběhne zápis, který je složen z formální části (vyplnění žádosti) a rozhovoru s dítětem. Ten je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Žádost můžete vyplnit online (kliknutím na ZAPSAT DÍTĚ ONLINE). Při vyplnění této žádosti si zároveň rezervujete přesný termín zápisu ve škole (rozhovor s dítětem). Vyplněnou žádost si můžete vytisknout, doplnit a donést k zápisu do školy. Pokud nemáte možnost tisku, žádost vám vytiskneme. Zápis je rovněž možný bez online rezervace.

Dotazy můžete zasílat na vera.rymiecova@zskrestova.cz, bližší informace k zápisu získáte na lucie.fialova@zskrestova.cz.

Vaše dotazy zodpovíme i telefonicky, neobávejte se nás kontaktovat 📞 702 263 229.

K zápisu budete potřebovat

🟦 rodný list dítěte
🟦 občanský průkaz zákonného zástupce
🟦 rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)

Zápis je určen

🟦 dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
🟦 dětem narozeným v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
🟦 lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2023 do 31.12. 2023, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
🟦 děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě:
🟦 žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky
🟦 doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
🟦 doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Upozorňujeme, že je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co čeká dítě u zápisu?

Zápis není zkouška, a proto se nemusíte bát. U zápisu ověřují učitelé základní předpoklady pro školní docházku, a to formou krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami. Ze školky již víte, zda dítě vše zvládá nebo za ostatními dětmi v něčem pokulhává. Od učitelů ve škole můžete případně dostat doporučení, jak dále postupovat.

Chcete-li si s dítětem na zápis doma zahrát, vyzkoušejte, zda se umí představit a povědět o sobě nebo své rodině pár vět. Dobré je vybrat si básničku a písničku, zopakovat počítání do desíti a geometrické tvary. Napsat si spolu můžete malovací diktát, kdy říkáte, co má dítě namalovat, jakou barvou a kam do obrázku (vlevo, vpravo, nahoru, dolu…). Vytleskejte si pár slov a zahrajte slovní fotbal. Na zápis si udělejte čas a dobrou náladu! Zápis trvá více než pár minut a nebylo by vhodné někam spěchat a dítě tak stresovat. Těšte se na zápis spolu s ním a mluvte o tom, co ho čeká. 

Kritéria přijetí

Kapacita prvních tříd školního roku 2023/2024 je 90 žáků. Do první třídy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1️⃣ děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Ostrava-Jih
2️⃣ děti mimo náš obvod, kteří mají na Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace sourozence
3️⃣ děti mimo obvod Ostrava-Jih

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána

Logo ZŠ Krestova strom Kontaktní údaje

🟦 Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

🟦 Adresa: Krestova 1387/36A, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

🟦 E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

🟦 ID datové schránky: 2s7vcv4