CLIL in Geography: Státy amerického kontinentu

Kanada, USA, Mexiko a Karibské ostrovy byla témata určená ke zpracování projektů ve skupinách v 7. ročníku. Cílem je naučit žáky vyhledávat a selektovat důležité informace, dokázat hovořit v anglickém jazyku o daném státu, což není úplně jednoduché. Žáci se dozvěděli zajímavosti o destinacích, kam by se chtěli podívat, což je motivuje k tomu, aby se stále zlepšovali v anglické konverzaci.

Kritéria pro hodnocení byla: výtvarné zpracování projektu, výběr informací a slovní prezentace jednotlivých studentů. 

Key words: position, coastal state, island, inhabitants, capital city, currency, political system, Maple leaf, Statue of Liberty, Sombrero, Saguaro, significant industry, oil, copper, gold, silver, agriculture, wheat,  sugar cane, cotton, tobacco, cattle.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.

Text, foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.