Poptalent 2022

Dne 25. dubna se v sále naší školy uskutečnila soutěžní přehlídka hudebně nadaných dětí, které se orientují na oblast populární hudby.  Přehlídka byla nazvána Poptalent 2022 a děti si v ní vyzkoušely zpívat na tzv. halfplayback. O moderování, ozvučení akce i zajištění občerstvení se postarali žáci ze třídy 9. B. O vytvoření skvělé atmosféry se postarali fanoušci jednotlivých zpěváků. Soutěžící, kteří zápolili s velikým nadšením, byli ohodnoceni odbornou porotou, ve které zasedli vyučující hudební výchovy ZŠ Krestova.

Jelikož všichni účastníci školního kola předvedli výborné výkony, nikdo neodešel s prázdnou. Díky grantu ÚMOb Ostrava-Jih logo byli všichni účastníci odměněni sladkými cenami, které jim alespoň částečně vynahradily energii, kterou přípravě svého soutěžního vystoupení věnovali.

Vyvrcholením soutěžního dopoledne bude veřejná přehlídka vítězů, která se uskuteční v rámci oslav MDD 1. června na školním hřišti za účasti ostatních žáků školy, nejlepší zpěváci se pak představí veřejnosti 3. června na Jarním koncertě v sále KD K-Trio v Ostravě-Hrabůvce.

Text a organizace aktivity: Y. Lišková