Projektový den ve Světě techniky: Kde se vzala kniha?

V dílně Alfréd nás čekala ponurá atmosféra středověkých skriptorií – šero, plamínky svíček a gregoriánské chorály.

Seznámili jsme se s největší rukopisnou knihou na světě Codex gigas, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Podle nezvyklého vyobrazení ďábla se jí také někdy říká Ďáblova bible.

Ve světle svíček jsme luštili středověké písmo a iluminace s vyobrazeními zvířat. Nahlédli jsme do umění krasopisu – kaligrafie. Měli jsme možnost porovnat psaní brkem namáčeným do inkoustu a modernějším kaligrafickým perem.

Svou trpělivost, zručnost a pečlivost jsme ověřili při tvorbě originální vázané knihy – knižní blok, předsádka, hřbet, desky, přebal knihy. Teď už jen zbývá knihu naplnit textem a ilustracemi.