Political Geography

V 9. ročníku se žáci seznamují s politickým zeměpisem. Tentokrát vypracovali projekty v angličtině i na taková vážná témata jako např. rozdělení států podle státního zřízení nebo podle způsobu vlády. Žáci poukázali na rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími státy světa. Vyjmenovali největší, nejmenší a nejlidnatější země. V projektech pojmenovali význam GDP (Hrubý domácí produkt), cíle mezinárodních organizací jako např. EU, NATO, UN (OSN), UNESCO, UNICEF. Ve formě vzájemného dialogu si vysvětlili pojmy demokracie, diktatura, emigrace, imigrace. Dále byly zmíněny symboly náboženství jako je křesťanství, judaismus, islám, hinduismus a buddhismus.

Cílem hodnocení bylo grafické zpracování projektu, gramatická správnost a ústní prezentace před třídou. Všichni studenti si zaslouží pochvalu. Dle fotografií je vidět, že je práce velmi zaujala a z výsledků, které se jim podařily, měli obrovskou radost.

Key words: democracy, monarchy, dictatorship, the richest, the poorest, the biggest, the smallest countries, goal, international organizations, population, emigration, immigration, religion. 

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Text a foto: L. Vařáková. Vedení aktivity: L. Vařáková, Š. Zezulková.