Pěvecká soutěž Zlatá šiška 2022

Dne 21. listopadu se v sále naší školy uskutečnila soutěž ve zpěvu vánočních a adventních skladeb Zlatá šiška 2022. Děti, které projevily zájem zapojit se do této soutěže, měly za úkol zaměřit se na vánoční a adventní skladby, s pomocí vyučujících je nastudovat a pak přednést před publikem v sále školy. Při této příležitosti měly předvést nejen své umění hudební, ale též umění vystupovat na veřejnosti.

Příprava celé akce začala již na počátku školního roku. Děti si vybíraly vhodnou píseň, vhodnou tóninu a zaměřily se i na odpovídající přednes skladby. V průběhu měsíce října a listopadu se v jednotlivých třídách uskutečnila třídní předkola, kterých se zúčastnilo přes 340 dětí. Vítězové jednotlivých třídních kol pak postoupili do celoškolního kola, které proběhlo ve slavnostním duchu v sále školy.

Soutěžící zápolili ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích. Celé soutěžní odpoledne moderovaly žákyně ze třídy 8. A, o občerstvení se postaraly dívky ze 6. A. Soutěžící byli hodnoceni odbornou porotou, ve které zasedli vyučující hudební výchovy na škole.

Jelikož výborné výkony předvedli všichni účastníci tohoto soutěžního klání, nikdo neodešel s prázdnou. Díky pořadateli akce, SRPŠ při ZŠ Krestova za použití účelové dotace obecního úřadu, byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami, které jim budou tento slavnostní okamžik připomínat. logo

Text: Y. Lišková. Foto: P. Michálková. Organizace aktivity: Y. Lišková, Z. Jírů Šimůnková, K. Bartková, P. Michálková.