Čtvrtá lekce Klubu předškoláčků 2022/23

Pět 🚩 stanovišť – pět setkání s 🎩 kouzlem matematiky. Na čtvercových geoboardech a z dílků magnetické stavebnice Geomag jsme modelovali rovinné obrazce. Z šesti 🟥 čtverců jsme vykouzlili trojrozměrné krychle. Při kouzlu s 🔵 žetonky v kelímcích jsme odčítali do deseti. 🧙‍♂️ Čáry máry fuk a předkreslená podlaha byla pokryta různobarevnými parketami. Z pěnových krychliček jsme stavěli schodiště, ➕ sčítali, ➖ odčítali, porovnávali, pracovali s rytmem. No, není matematika 🧙‍♀️ kouzelná?

Příště budete, milí předškoláčci, čarovat s ✍ tužkou. V pondělí 5. prosince se na vás těší paní učitelka Bartková.

Velké poděkování kouzelnicím z 8. ročníku – Klárce, Monice, Natce, Kristýně N. Kristýně S. a Veronice.

Text, foto a vedení lekce: I. Čechová