Ostrava ocenila pracovníky ve školství

U příležitosti Dne učitelů Ostrava každoročně oceňuje pedagogy a pracovníky ve školství, kteří mohou být inspirací ostatním. Cenu, která je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v mateřských školách, základních školách a školských zařízeních zřízených městem, městskými obvody a dalšími zřizovateli, na území města Ostravy, si v úterý 26. března v Komorní scéně Aréna převzalo 11 žen a 2 muži. Byla mezi nimi také naše kolegyně PaedDr. Yvona Lišková, a to v kategorii Ocenění za celoživotní činnost.

Den učitelů a výročí narození Jana Amose Komenského bývá i v Ostravě-Jihu pravidelně spojován s oceněním těch nejlepších pedagogických pracovníků v obvodu. Na slavnostním ceremoniálu ve středu 27. března v Kulturním domě K-Trio převzala Yvona Lišková z rukou místostarosty Radima Ivana ocenění v kategorii Dlouholetá a přínosná práce ve školství.

🟦 Píše se také zde a zde.

🟦 Reportáž televize Polar zde.

Foto: M. Grobe.