Objevitelé a velké téma Energie

V sobotu 12. 2. se sešel ve fyzikální učebně Klub objevitelů. Na objevitele čekalo velké téma „Energie“. V úvodní prezentaci se žáci seznámili s teorií Velkého třesku a základní strukturou atomu. Vysvětlili jsme si chování  a vlastnosti elektronu a vznik fotonu. Ukázali jsme si také, jak se energie šíří prostorem pomocí vlnění a jak tyto jevy doprovází silová pole. Při pokusech jsme  vyrobili elektřinu třením, magnetickou indukcí, fotoefektem a elektrochemicky. V praktické části objevitelé sestavovali jednoduché elektrické obvody pomocí elektronických stavebnic Boffin.

Při odchodu z lekce měli všichni radost z poznání, že takový běžný jev jako je elektřina, kterou všichni využíváme, už není takovou záhadou a že svět je plný energie.

Stavebnice Boffin a materiál pro pokusy jsme mohli zakoupit díky projektu Triangl II., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.   

Text, foto a vedení Klubu objevitelů: Věra a Pavel Rymiecovi