Muzikál The Bee🐝

Žáci z tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka se opět zúčastnili tradičního školního koncertu. Tentokrát nás potěšili vystoupením s muzikálovými písněmi o včelách.

Toto představení nebylo jen o zpěvu a choreografii, ale také o vzdělávání. Děti se během nácviku muzikálu naučily mnoho nového o včelách, které jsou nepostradatelnou součástí naší přírody. Pravidelné zpívání jim pomohlo osvojit si novou slovní zásobu v anglickém jazyce k tématu včely, která jim díky pohybovým aktivitám utkvěla v paměti mnohem lépe.

Při představení děti s nadšením předváděly sběr pylu, pohyb včelek a dokonce i včelí námluvy. Během příprav muzikálu se také dozvěděly o významu včel pro udržitelný rozvoj životního prostředí a zachování biodiverzity. Jsme hrdí na úsilí a talent žáků, které do nácviku vložili. O jejich píli se můžete přesvědčit na našem školním YouTube kanálu.

Text: V. Rymiecová.