Matematický klokan 2024

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky. Soutěž se nedělí na kola, žáci základních a středních škol ji absolvují v jeden den. Tímto dnem je pátek v třetím březnovém týdnu.

Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení, vysokou úroveň čtení s porozuměním.

Kdo v náročné matematické výzvě získal nejvíce bodů?

🟦Kategorie CVRČEK (2. a 3. ročník)

 1. místo: Natálie Gazurková, 3. A
 2. místo: Nikol Hrčková, 3. B
 3. místo: Anna Želasková, 3. C

🟦Kategorie KLOKÁNEK (4 a 5. ročník)

 1. místo: Ngoc Khanh Van Do, 5. A
 2. místo: Marie Miklošíková, 5. A
 3. místo: Anna Valerie Labaničová, 5. A

🟦Kategorie BENJAMÍN (6. a 7. ročník)

 1. místo: Rafael Zbranek, 7. B
 2. místo: Benjamin Vrubel, 7. B
 3. místo: Nikola Radová, 7. B

🟦Kategorie KLOKAN (8. a 9. ročník)

 1. místo: Veronika Vykydalová, 9. A.
 2. místo: Alice Poledníková, 9. A
 3. místo: Kristýna Nevoralová, 9. A

Všem soutěžícím děkujeme za odvahu vykročit z komfortní zóny, chuť hledat nová řešení a pracovat na svém seberozvoji.

Odměny pro vítěze financuje SRPŠ při ZŠ Krestova.

Organizace akce na 1. stupni V. Rucká a třídní učitelé 2. – 5. ročníku. Organizace akce na 2. stupni: I. Čechová.