Druháci, CLIL a Picasso

Kubismus je avantgardní umělecký směr první poloviny 20. století. Jedním z nejvýznamnějších představitelů kubismu je Pablo Picasso. Kubisté hledají způsob, jak zachytit trojrozměrnost věcí, aniž by se porušila dvojrozměrnost obrazu. Dochází k rozbití a rozložení útvarů na jeho části, tyto části jsou na plátně zobrazené najednou a vedle sebe na ploše. Tento přístup přináší do obrazů pohyb a napětí.

První setkání druháků s díly Pabla Picassa z jeho kubistického období provázely smíšené pocity, děti obrazy vnímaly jako podivné, jiné, cizí. Při bližším zkoumání a povídání o realistickém a abstraktním umění děti pochopily další rozměr umění. Už ví, že výtvarné umění není jen věrné zachycení skutečnosti. Také to je vyjádření pocitů autora, jeho vztahu ke světu. Autor nám svůj pohled na svět může předat pomocí výtvarných prvků – linií, geometrických obrazců, barevných skvrn a ploch.

Inspirováni kubistickými portréty Pabla Picassa vytvořili žáci 2. A a 2. C úžasná kubistická díla plná pohybu, spontánnosti, barev, optimismu a hravosti.

Při výtvarné tvorbě si děti v rámci CLILu opakovaly slovíčka: shapes – triangle, rectangle, circle, square, colours, mood – happy, sad, tired, relaxed, face – eyes, eyebrow, nose, ears, mouth. Svůj slovník žáci obohatili také o nové výrazy – famous painter, paintings, cubism.

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Foto a vedení aktivity: V. Kapičáková a J. Kvapilová,