Conversational competition – Let´s speak!

Nebát se konverzovat, zvýšit úroveň komunikace v angličtině a rozvíjet zájem žáků o jejich studium. To jsou hlavní motta naší konverzační soutěže, která proběhla 9. února v rámci školního kola.

Navázání a udržení společenského kontaktu v cizím jazyce je to nejnáročnější. Proto jsme se snažili uklidnit soutěžící navozením přátelské atmosféry. Daná témata, kopírující běžné životní situace, byla probírána v průběhu školního roku. Před soutěží byli žáci s nimi rámcově seznámeni. Vylosovali si jedno z šesti témat, které bylo podloženo vizuálním podnětem. Při hodnocení ústního projevu jsme se zaměřili na schopnost popsat obrázek, na rozsah slovní zásoby, správnost, výslovnost a schopnost spontánně reagovat na kladené otázky.

Komise vybrala 2 dívky, které postoupily do okresního kola konaného 1. března – za kategorii I. A – 6. a 7. ročník – Kristinu Bartošovou a za kategorii II. A – 8. a 9. ročník – Adélu Lacinovou.

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za připravenost. Ze zpětných vazeb od žáků je popis obrázků pro ně zábavnou aktivitou. Rozvíjí svou fantazii a mají prostor ke sdílení vlastních zkušeností v angličtině.

Key topics: Food, Entertainment, Cities, Experiences, Cinema, Health and Body, Our Environment, Holidays, Traveling.

Text a vedení aktivity: L. Vařáková, M. Matějíček Rozsypalová. Foto: J. Salavová.