Desátá lekce Klubu předškoláčků 2022/23

V měsíci březnu se budoucí školáci opět vydali do 🧪chemické a 🧲 fyzikální učebny, tak jako v prosinci. S jediným rozdílem, že si svoje badatelské zaměření tentokrát vyměnili. 

Skupina se zaměřením na fyziku nejprve vyzkoušela jednoduché 📞telefonování pomocí dvou kelímků a provázku. Následně hledala těžiště na vlastnoručně vyrobené 🐞 berušce. Předškoláci se seznámili i s vlastnostmi statické ⚡ elektřiny, a nakonec si zahráli hru s 🧲 magnety. 

Chemické bádání začalo přečtením zprávy napsané neviditelným 🖋 inkoustem, následně si děti ověřily, zda mohou 🕯 zapálené skořápkové lodičky plavat na hladině a vyzkoušely si rozvinout složenou ⭐ hvězdičku z papíru bez použití 🖐 prstů. 

Doufáme, že si všichni badatelské odpoledne 👍 užili stejně tak, jako my. 

Co Vás, milí 👦👩 předškoláčci, čeká příště? 👀 Podíváte se do školní družiny, kde se už na Vás těší paní vychovatelky.

Vedení lekce: M. JuřicováM. DluhošováFoto: L. FialováM. Zemánek. Text: M. Zemánek.