Závěrečné projekty CLIL in Geography

V rámci výuky CLIL v zeměpisu žáci v červnu připravili závěrečné práce v angličtině. Mají sloužit jako výstup získaných vědomostí z probraných témat pomocí digitální gramotnosti. Tentokrát měli za úkol vytvořit prezentaci v elektronické podobě prostřednictvím programu v Google učebně. V počítačové učebně za podpory vyučujících žáci ve skupinách vyhledávali faktické informace a obrázky, které pak spolu sdíleli a vkládali do prezentace. Výhodou této metody je týmová práce nejen ve škole, ale také z pohodlí domova, přičemž každý student ve skupině sdílí informace toho druhého a také s vyučujícími ke korekci. Žáci se tak učí pracovat s on line aplikacemi pro překlady textu a prezentovat před celou třídou. Podívejte se na ty nejlepší: 

Zpracovaná témata: 

6. ročník – Afrika, Austrálie  – základní údaje, poloha, podnebné pásy, pohoří, vodstvo, přírodní krajiny, flora, fauna, obyvatelstvo, města, zajímavosti

7. ročník – Asie – státy: Čína, Indie, Japonsko, Izrael, Turecko, Nepál, Saudská Arábie – poloha, rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, úřední jazyk, měna, hlavní město, náboženství, povrch, vodstvo, hospodářství, města, zajímavosti, sporty

8. ročník – Kraje České republiky – poloha, krajské město, povrch, vodstvo, CHKO, NP, hospodářství, města, hrady, zámky, přírodní zajímavosti, významné osobnosti

Na videa z prezentací se můžete podívat na YouTube kanálu naší školy.

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II. z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 tisíc Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text a výuka metodou CLIL v hodinách zeměpisu: L. VařákováVedení aktivity: L. VařákováŠ. ZezulkováNatáčení a zpracování videa: Č. Rymiec.